Activitatea Serviciului social ,,Asistenţă personală”

Activitatea Serviciului social ,,Asistenţă personală”

La data de 01 februarie 2017 în  incinta sălii bibliotecii or.Ocniţa s-a desfăşurat  şedinţa ordinară a asistenţilor personali cu ordinea de zi ,,Evaluarea calităţii Serviciului social ,,Asistenţă personală” în conformitate cu standartele minime de calitate” .

Raportor  — Sn.Railean şef  Serviciu social ,,Asistenţă personală”

20170201_102257-1

La  sedinţa  dată   s-au  discutat  problemele  cu  care  se  confruntă   asistenții personali   zi  de  zi. Au fost expuse  cu  un  discurs   problemele   cele  mai  strigente   cu  care  se  confruntă   asistenții  personali şi de asemenea au fost explicate detaliat unele instrucţiuni din Standartele Minime de Calitate ce țin de prestarea corectă a serviciilor oferite de către asistentul personal  şi care sînt responsabilităţile asistentului personal.

20170201_103613

Şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei d-nul Iurie Rusu a relatat despre responsabilitaţile asistentului personal în limita Standartelor Minime de Calitate şi a facut o mică analiză referitor la  raportul privind evaluarea Serviciului social ,,Asistenţă personală” efectuat de către grupul de experţi  al Consiliului Naţional de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale.

20170201_102340

About rciumac