Anunturi

A V I Z

 În cadrul intîlnirilor membrilor Guvernului Republicii Moldova şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii, preconizate pentru data de

20 OCTOMBRIE 2015,

în raionul Ocniţa se va afla in vizită de lucru

Dl IURIE CARP, DIRECTOR GENERAL, AGENŢIA TURISMULUI.

iurie_carp

Telefon pentru informaţii:     0 (271) 2 25 43

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei  vacante

de secretar administrativ în Aparatul președintelui raionului

Sarcinile de bază:

  1. Înregistrarea persoanelor la audiența președintelui raionului.
  2. Asigurarea bunei funcționări a lucrului în anticamera Președintelui raionului.
  3. Organizarea circulației documentelor.
  4. Înregistrarea și controlul rezolvării documentelor.
  5. Întocmirea nomenclatorului dosarelor și constituirea dosarelor.
  6. Pregătirea documentelor pentru păstrarea de stat.

Condiţiile de participare:

 

  • cunoaşterea limbii de stat;
  • cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.
  • cunoaştinţe de operare la calculator: Word, Excel.

 

Data limită de depunere a cererilor pentru concurs (convorbire) –  09 octombrie 2015

Informația detaliată pentru participare la concurs o puteți aссesa:

  • Telefon —  0-271-2-20-58