Asistența socială comunitară

Asistența socială comunitară

 

La  data  de  14 februarie  2017  în  sala   de  ședință  a  Cosiliului  raional  s-a  desfășurat

ședința   ordinară  a  asistenților   sociali   comunitari.     

 

Ședința  a fost condusă  de  domnul  Iurie  Rusu — șeful DASPF

La ordinea de zi a ședinței  au fost examinate următoarele probleme, chestiuni:

1.Activitatea  asistenților  sociali  comunitari  pe  parcursul  anului 2016.

  Raportor:  Drotieva Angela — Șef  SASC.

20170214_090621

2.Metodicele  de  aplicare  a  Regulamentului  cu  privire  la   modul  de  stabilire  și  plată

a  ajutorului  social.

Raportor:  Drotieva Angela — Șef  SASC

20170214_090711

.

3.Mecanismul   intersectorial   de  coordonare   pentru   identificarea, evaluarea,  referirea,

asistența și . monitorizarea  copiilor  victime  și  potențiale  victime  ale  violenței,  neglijării.   .

       Raportor:  Nosatîi Aliona- Specialist   principal  în  problemele  familiilor  cu  copii  în

situație  de  risc.

20170214_090746

4.Principiile  de  distribuire  a  Fondului  Local  de  Susținere  Socială  a  Populației  în  2017

conform  regulamentului  privind  distribuirea  ajutorului  material  din mijloacele Fondului

Republican  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 26 octombrie 2000.

       Raportor: Blîndu Elena- Specialist principal în acordarea ajutorului material.

20170214_091650

Cu un mesaj de analiză scurtă a activității  asistentului social comunitar a venit domnul

Iurie  Rusu — șeful DASPF.

La  ședința  dată  au  fost  ridicate  întrebări  referitor la  asigurarea  persoanelor  aflate  în  dificultate  care beneficiază de ajutor social în  corespundere  cu  legislația  în  vigoare. A fost atenționat  privind  lansarea  campaniei  ,, diminuarea  accidentelor casnice la copii  aflați  în situație  de  risc’’  precum  și  în conformitate  cu  modificările  în  legislație  în acest domeniu. Au  fost  aduse  la  cunoștință  modificări  în  Regulamentul  privind  achitarea  cheltuelilor beneficiarilor  decedați  peste  hotare. Deasemenea  au  fost  aduse  la  cunoștință  modificări  în lege privind  eliberarea  foilor  de  recuperare  a  sănătății.

 

 

 

About rciumac