Concurs pentru ocuparea funcţiei publice

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice  de

specialist   în   Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului raional

Scopul general al funcţiei:

Coordonarea şi dirijarea tuturor lucrărilor, proiectelor şi altele ce ţin de compar-timentul de gospodărie comunală pe întreg teritoriul raionului Ocniţa

Sarcinile de bază:

  1. Lucrul cu petiţiile ce ţin de gospodăria comunală a raionului
  2. Coordonarea lucrărilor de proiectare a sistemelor de apeduct, gazoduct şi canalizare pe teritoriul raionului.
  3. Evidenţa şi lucrul cu toate informaţiile de la diferite ministere şi departamente
  4. Analizarea, sistematizarea şi colectarea la timp a informaţiei referitor la pregătirea tuturor instituţiilor către sezonul rece.
  5. Alcătuirea programelor de perspectivă referitor la aprovizionarea cu apă potabilă, gazificarea,  şi amenajarea  localităţilor raionului
  6. Descarca :word Aviz specialist în SCGCD (1)
  7. Descarca : Formular de participare

About rciumac