Decizii 2017

DECIZII 2017

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

  27 ianuarie 2017

  

Ordinea de zi

a ședinței (extraordinare) a Consiliului raional

din 27.01.2017

 

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiaredin fondul de rezervă

       Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea
    bugetului raional pe anul 2017

        Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  decizii I 2017

 
Descarcati  Decizii din 27.01.2017 in intregime.