Decizii 2017

DECIZII 2017

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

28 aprilie 2017

  

Ordinea de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului raional

din 28 aprilie 2017

  1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2017.

         Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

  Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice pe anul 2017.

  Raportor: B. Sîtnic – șef Secție Construcție Gospodării Comunale și Drumuri

  1. Cu privire la examinarea adresărilor parvenite pe numele Consiliului raional

  Raportor:A. Țopa – vicepreședinte al raionului

  Coraportor: Iu. Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui

  1. Cu privire la acordul Consiliului raional de a primi în proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelulII Ocnița a unor bunuri

  Raportor:I. Zaharco – șef Direcție Învățămînt

 

  decizii III 2017

 
Descarcati  Decizii din 28.04.2017 in intregime.

PROIECT

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

28 aprilie 2017

  

Ordinea de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului raional

din 28 aprilie 2017

  1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2017.

         Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

  Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice pe anul 2017.

  Raportor: B. Sîtnic – șef Secție Construcție Gospodării Comunale și Drumuri

  1. Cu privire la examinarea adresărilor parvenite pe numele Consiliului raional

  Raportor:A. Țopa – vicepreședinte al raionului

  Coraportor: Iu. Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui

  1. Cu privire la acordul Consiliului raional de a primi în proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelulII Ocnița a unor bunuri

  Raportor:I. Zaharco – șef Direcție Învățămînt

 

  decizii III 2017

 
Descarcati  Decizii din 28.04.2017 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

31   martie 2017

  

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 31 martie 2017

 1. Cu privire la prezentarea spre examinare și aprobare a contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016.

       Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei despre aprobarea bugetului pe anul 2017.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului de salubrizare din teritoriul administrat.

Raportor:V. Codreanu – șef interimar Serviciul Ecologic

 1. Cu privire la adresarea către Guvernul Republicii Moldova cu propunerea de a transmite unele bunuri imobile din proprietatea Statului în proprietatea unității administrativ teritoriale de nivelul doi Ocnița

Raportor: A. Galușca- secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor.

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la locațiunea bunurilor imobile din proprietatea APL de nivelul II

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a.n. 1999-1990 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în primăvara anului 2017.

Raportor:  O. Bobrov — şef Secţie administrativ-militare Ocniţa, locotenent-colonel

 1. Cu privire la numirea în funcție pe o perioadă determinată, stabilirea gradului și treptei de salarizare a d-nei Belonoșca Ludmila.

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP CS Otaci

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu a managerilor IMSP CS Ocnița, IMSP CS Frunză și a IMSP SR Ocnița

Raportor:A. Țopa — vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport.

Raportor:Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecțiea Familiei

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență socială comunitară

Raportor:Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecțiea Familiei

 1. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de prevenire a tuberculozei pentru anii 2016-2020

Raportor: P. Gîscă – medic-șef al Centrului de sănătate Publică Ocnița

 1. Cu privire la examinarea demersului Ministerul Educației

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la dobîndirea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil

Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil în proprietatea Statului

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la modificarea componenței Comisiei raionale de organizare a transportului auto suburban de călători și bagaje și aprobarea Regulamentului de activitate a acestuia

Raportor: A.Crucichvici — vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea demisiei dlui I. Melnic, sef direcție Direcția Agricultură, alimentare și privatizare

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la cuantumul premiilor unice acordate persoanelor cu funcții de demnitate publică din Consiliul raional Ocnița

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 

 

  decizii II 2017

 
Descarcati  Decizii din 31.03.2017 in intregime.

PROIECT

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

31   martie 2017

  

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 31 martie 2017

 1. Cu privire la prezentarea spre examinare și aprobare a contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016.

       Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei despre aprobarea bugetului pe anul 2017.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului de salubrizare din teritoriul administrat.

Raportor:V. Codreanu – șef interimar Serviciul Ecologic

 1. Cu privire la transmiterea în proprietatea publică a APL de nivelul unu din or. Ocnița a unui bun imobil

Raportor: A. Galușca- secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la adresarea către Guvernul Republicii Moldova cu propunerea de a transmite unui bun imobil din proprietatea Statului în proprietatea unității administrativ teritoriale de nivelul doi Ocnița

Raportor: A. Galușca- secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor.

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la aprobarea planului de implementare a acțiunilor de eficientizare a sistemului de învățămînt general raional pe anii 2017-2020

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la locațiunea bunurilor imobile din proprietatea APL de nivelul II

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a.n. 1999-1990 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în primăvara anului 2017.

Raportor:  O. Bobrov — şef Secţie administrativ-militare Ocniţa, locotenent-colonel

 1. Cu privire la numirea în funcție pe o perioadă determinată, stabilirea gradului și treptei de salarizare a d-nei Belonoșca Ludmila.

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP CS Otaci

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu a managerilor IMSP CS Ocnița, IMSP CS Frunză și a IMSP SR Ocnița

Raportor:A. Țopa — vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport.

Raportor:Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecțiea Familiei

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență socială comunitară

Raportor:Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecțiea Familiei

 1. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de prevenire a tuberculozei pentru anii 2016-2020

Raportor: P. Gîscă – medic-șef al Centrului de sănătate Publică Ocnița

 1. Cu privire la examinarea demersului Ministerul Educației

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la dobîndirea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil

Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil în proprietatea Statului

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la modificarea componenței Comisiei raionale de organizare a transportului auto suburban de călători și bagaje și aprobarea Regulamentului de activitate a acestuia

Raportor: A.Crucichvici — vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea demisiei dlui I. Melnic, sef direcție Direcția Agricultură, alimentare și privatizare

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 

  decizii II 2017

 
Descarcati  Decizii din 31.03.2017 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

  27 ianuarie 2017

  

Ordinea de zi

a ședinței (extraordinare) a Consiliului raional

din 27.01.2017

 

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiaredin fondul de rezervă

       Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea
  bugetului raional pe anul 2017

        Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  decizii I 2017

 
Descarcati  Decizii din 27.01.2017 in intregime.