DECIZII 2018

DECIZII 2018

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

23 aprilie 2018

 PROIECT

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 23 aprilie 2018

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la examinarea și aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar anual și raportului despre utilizarea fondului de rezervă pe anul 2017.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la repartizarea profitului anului 2017 al „Arhproiecturban” Î. M.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la luare în proprietate publică a unor bunuri imobile.

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la transmiterea unui imobil din gestiunea IMSP „Spitalul Raional Ocnița” în gestiunea Aparatului președintelui raionului

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea și funcționarea serviciului „Casa de copii de tip familial” și a standardelor minime de calitate din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

Raportor: Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

Raportor: Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la deschiderea unor cabinete stomatologice în com. Bârlădeni și Calarașovca

Raportor: I. Goinic – director  ÎM „Centrul Stomatologic Raional Ocnița”

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului de salubrizare și înverzire a teritoriului administrat.

Raportori: V. Goștinari – șef interimar Inspecția Ecologică Ocnița

 1. Sîtnic – șef SCGCD
 2. Cu privire la „Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a.n.2000-1991 şi încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în primăvara anului 2018”.

Raportor: O. Bobrov — șef secție administrativ-militară Ocnița,

locotenent- colonel   

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor.

Raportor: I. Zaharco- șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial Ocnița de control al cancerului pentru anii 2018-2025

Raportor: V. Mărgărint – medic raional oncolog

 1. Cu privire la stabilirea suplimentului la salariul de funcție al managerilor IMSP CS Ocnița, IMSP CS Otaci, IMSP CS Frunză, IMSP „Spitalul raional Ocnița”

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat la Decizia 8/5 din 22.12.2017

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la adresarea către Guvernul RM despre transmiterea unui drum în gestiunea APL de nivelul II

Raportor: B. Sîtnic – șef SCGCD

 1. Cu privire la încetarea raporturilor de muncă cu doamna A. Seinic, șef IMSP CS Frunză

Raportor: T. Cataraga  – specialist principal

 1. Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP CS Frunză

 Raportor:V. Romaniuc – președintele raionului

 1. Cu privire la încetarea raporturilor de muncă cu doamna L. Belonoșca, sef secție, Secția Cultură

Raportor: T. Cataraga  – specialist principal

  decizii- 2- 2018 Descarcati  Decizii din 23.04.2018 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

14 februarie 2018

 PROIECT

Ordinea de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului raional

din 14 februarie 2018

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la luare în proprietate publică a bunurilor imobile a fostei școli-internat auxiliare din s. Grinăuți-Moldova

      Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la la încetarea raporturilor de serviciu cu dna Belonoșca L.

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

  decizii- 1- 2018 Descarcati  Decizii din 14.02.2018 in intregime.