Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Ocnița anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de asistent social în primăria or.Frunză .

                     Direcția Asistență  Socială și Protecția Familiei Ocnița

anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de asistent social în primăria or.Frunză .

concurs

La concurs vor fi admise persoanele cu studii superioare în domeniul asistenței sociale și administrație publică, psihopedagogice , sau juridice.

Candidații pentru ocuparea funcției de asistent social , vor prezenta Comisiei de concurs , în termen de pînă la 17.01.2018 , următoarele acte de participare la concurs :

 • Cererea individuală de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile actelor de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum vitae;
 • Certificatul medical din care rezultă că este apt medical , fizic și neuropsihic.

 

Abilități : 

cunoștințe compiuter, programe Word , Excel, lucru cu informația  , soluționarea de probleme , comunicarea eficientă , inteligență , responsabilitate , operativitate , loialitate , spirit de inițiativă , disciplină și punctualitate.

 

Candidații la funcția de asistent social trebuie să cunoască următoarele acte legislative :

 1. Legea asistenței sociale nr. 547 –XV din 25.12.2003.
 2. Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13.06.2008.
 3. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu disabilități nr.60 –XIX din 30.03.2012.
 4. Legea cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți , nr.140 din 14.06.2013.
 5. Legea cu privire la veterani nr.190 din 08.05.2003.

Telefon de contact : 0 (271) 2-45-81.

About rciumac