Direcţia Economie a Consiliului raional

Direcţia Economie a Consiliului raional a organizat la data de 15 iunie 2016 un  curs de instruire privind elaborarea și implimentarea proiectelor,  moderate de dl. Dumitru Drunea cercetător ştiinţific, coordonator al Institutului de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. La instruire au participat reprezentanți ai APL de nivelul I și II, reprezentanți ai instituțiilor subordonate, reprezentanți ai Direcțiilor și Secțiilor CR, Serviciilor  desconcentrate. Aceste curs are  ca obiectiv imbunatatirea abilitatilor de concepere si implementare a proiectelor astfel incat proiectele comunitare sa fie eficiente si sa respecte criteriile institutiilor din Moldova si strainatate.

IMG_6961 IMG_6953

About rciumac