Inspectoratul Fiscal Principal

Inspectoratul Fiscal Principal

Serviciul de presă

 logonew

  

   Comunicat de presă

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa, având obiectivul de a preveni, a combate şi a identifica faptele ce contravin normelor legale, în perioada 01 februarie-27 februarie 2017 a întreprins un şir de acţiuni de monitorizare şi contracararea activităţilor de comerţ efectuate de persoanele fizice, întreprinderile individuale, agenţii economici care practică activitatea şi prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice în pieţele autorizate din raionul Ocniţa.

În pofida discuţiilor purtate de inspetorii fiscali de sector cu persoanele fizice şi juridice, explicării legislaţiei în vigoare şi înmânării scrisorilor de conformare,  au fost efectuate ieşiri în teritoriul a 14 primării şi ca rezultat al acţiunilor întreprinse au fost depistate un şir de persoane fizice ce practică activităţi de antreprenoriat ilicit, prezentând risc de fraudă fiscală. Respectiv au fost  întocmite 54 procese-verbale cu privire la desfășurarea ilegală a  activității de întreprinzător, contravenție prevăzută de art.263 alin. (1) al Codului Contravențional al R.M.

Pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare contribuabililor urmează a fi aplicate sancțiuni administrative în mărime de la 50 până la 150 unităţi u.c sau de la 1000 până la 3000 lei pentru fiecare caz de încălcare.

Având în vedere că unul dintre obiectivele asumate de Serviciul Fiscal de Stat este conlucrarea eficientă cu reprezentanţii mediului de afaceri, la data de 24 februarie 2017 a avut loc o întrunire, cu participarea conducerii IFS pe raionul Ocniţa  şi reprezentanţii Casei Naționale de Asigurări Sociale, la care au fost invitati conducătorii şi contabilii întreprinderilor comerciale. Acțiunea s-a axat pe familiarizarea acestora referitor la:

  1. particularitățile aplicării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017;
  1. particularitățile raportării veniturilor și determinării venitului impozabil obținute în anul 2016 pentru contribuabili, ținând cont de statutul deținut;
  2. modul de completare a Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit din activitate (formele VEN-12, UNIF-14, IVAO-15), termenele de prezentare a declarațiilor, termenele de achitare a impozitului;
  3. regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente.

IFS pe raionul Ocniţa va continua acțiunile prevăzute de legislație în scopul conformării benevole a contribuabililor, iar în caz de neconformare intenționată la rigorile actelor normative în vigoare, vor fi aplicate toate măsurile legale.

About rciumac