ÎNTRUNIREA PRIMARILOR

ÎNTRUNIREA PRIMARILOR  LOCALITĂȚLIOR DIN TERITORIUL ADMINISTRAT

CU COLABORATORII  CENTRULUI ANTITERORIST

AL SERVICIULUI DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA

 stemasis

În data de 17 mai, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat întrunirea  primarilor localităților raionului Ocnița cu reprezentantul Centrului Antiterorist al SIS  d-l  Vasile Beda.

În cadrul  întîlnirii  primarii au fost informați, că prin Hotărîrea  Guvernului Nr. 1295 şi în temeiul  Legii cu privire la combaterea terorismului Centrul  este autoritatea publică abilitată cu atribuţii de desfăşurare nemijlocită a activităţii de prevenire şi combatere a terorismului, coordonare şi dirijare a măsurilor desfăşurate în domeniu de către autorităţile publice competente.

 Centrul Antiterorist îşi concentrează eforturile pe trei direcţii principale, cum ar fi: asigurarea cadrului juridic al activităţii de prevenire şi combatere a terorismului, culegerea, colectarea şi realizarea informaţiilor de interes, analiza şi valorificarea datelor despre starea, dinamica şi tendinţele extinderii terorismului şi altor manifestări violente de extremism.

 Unitatea  a fost restructurată pe palierul informativ-operativ, ceea ce permite coordonarea în mod direct  a  complexului de măsuri speciale de investigaţii cu celulele analitice şi de coordonare inter-instituţională atât din Republica Moldova, cât şi din străinătate.

 Centrul Antiterorist a reuşit să-şi scrie propria istorie, remarcându-se prin realizările  şi succesele obţinute  pe palierul de activitate, precum şi prin stabilirea  relaţiilor  pragmatice  de cooperare cu instituţiile şi organizaţiile partenere  străine. Un aspect important în activitatea  Centrului îl constituie promovarea culturii de securitate în societate, conştientizarea riscurilor şi ameninţărilor teroriste de către fiecare cetăţean,  şi implicarea societăţii în asigurarea securităţii naţionale.

 Primarii au fost  informați despre realizarea unui şir de operaţiuni speciale la nivel naţional şi regional pe profil de terorism internaţional, cu scopul de a  contracara pătrunderea şi tranzitarea  teritoriului Republicii Moldova a entităţilor teroriste internaţionale. La fel, au fost depuse eforturi pentru a preveni eventualele riscuri de pătrundere a  elementelor teroriste în spaţiul Uniunii Europene, prin tranzitarea

Republicii Moldova, precum şi sedimentarea celulelor teroriste pe teritoriul ţării.

 Doar în anul curent,  Serviciul de Informaţii şi Securitate, de comun cu Procuratura  Generală, a reţinut circa 10 mercenari, care, ulterior,  au fost condamnaţi pe teritoriul R. Moldova, persoanele fiind implicate în acţiunile de luptă din sud-estul Ucrainei, inclusiv realizau activități de sprijin material și propagandă în favoarea așa-numitelor formațiuni „lnr” și „dnr”.

 De asemenea, au fost reținuţi și expulzaţi mai mulţi cetățeni străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova, precum și cetățeni moldoveni, implicați în activităţi ilegale, inclusiv violente – huliganism agravat, trafic de droguri etc. În cadrul măsurilor de investigaţie, la aceştia au fost depistate și ridicate arme și literatură religioasă, care denotă indici de radicalizare. Totodată, au fost reținuți doi cetățeni străini și un cetățean al Republicii Moldova, care desfășurau activități infracţionale, prin justificarea publică a terorismului și propagandă în favoarea organizațiilor teroriste internaționale.

      La nivel naţional,  Centrul Antiterorist are o colaborare bună cu autorităţile publice cu competenţe în domeniu, iar desfăşurarea măsurilor teoretice şi aplicativ-practice au ca obiectiv optimizarea capacităţilor operaţionale şi de management ale entităţilor  specializate în cadrul măsurilor specifice de intervenţie contrateroristă, precum şi impulsionarea relaţiilor de cooperare la nivel interdepartamental, pentru gestionarea situaţiilor de criză. 

About rciumac