La data de 3 septembrie 2015, Armata Națională şi-a sărbătorit jubileul de 25 de ani de la fondare.

La data de 3 septembrie 2015, Armata Națională şi-a sărbătorit jubileul de  25 de ani de la fondare. Acțiuni consacrate aniversării au avut loc şi la Ocniţa

armata

Armata  Națională este una dintre cele mai importante instituții ale securității naționale a statului. Fiind cel mai important atribut al statalității, Armata Națională îndeplinește cu succes sarcini complexe pentru a îmbunătăți securitatea internă și externă a statului, apărarea frontierelor de stat și protecția obiectelor strategice. În cadrul acesteia se educă responsabilitatea civică, modul de conviețuire și conlucrare a reprezentanților tuturor etniilor care alcătuiesc națiunea moldovenească.

Serviciul militar este nu numai o datorie sacră și constituțională. Acum, serviciul militar oferă o șansă reală pentru afirmare în viața socială. Indiferent din ce motiv au ales calea milităriei, indiferent de grade militare şi de ani, de unitate şi structură, militarii își îndeplinesc misiunea nobilă de apărător al Patriei. Ei au drepturi şi foarte multe obligaţii, adesea ei își sacrifică timpul dedicat familiei, își riscă viaţa pentru liniştea ţării şi rămîn a fi ,,soldaţi la chipiu”, ce merită înaltă consideraţiune şi profund respect, persoane cu epoleţi ce au în suflet şi în gînd ,, pentru Patrie, pentru Onoare, pentru Tricolor”.

Ceremonia festivă  în or.Ocniţa organizată de SAM Ocniţa (şef  Oleg Bobrov, locotinent-colonel)  de comun accord cu Secţia Cultură  (şef  L.Belonoşca) s-a desfăşurat  în Piața Voluntarilor , cu un program vast de activități: expoziţia bazei materiale de instrucţie a genurilor de arme a brigăzii nr.1 Infanterie Motorizată; evoluarea orchestrei brigăzii cu un program artistic dar și evoluarea demonstrativă cu un defile la instrucţia de front cu armă prezentat de către militarii în termen a brigăzii nr.1 Infanterie Motorizată, terci ostăşesc si multe alte surprize.

Ca oaspeţi de onoare la manifestare au fost prezenţi:  vicepreşedintele raionului Angela Crucichevici, Eugen Cuşnir şef-adjunct Oficiul Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat , Ştefan Ursati-preşedintele Uniunii Veteranilor războiului din Afganistan, Igor Lucaşciuc – preşedintele Uniunii Veteranilor de război Transnistria, veterani ai Amatei Militare, reprezentanţi ai Primăriilor  Gîrbova, Lipnic, Mihalaşeni, Bîrlădeni, Inspectoratul de Poliţie, Secţia Cultură şi Direcţia Învăţămînt a  Consiliului raional. Publicul prezent au fost clasele X-XII LT “Sf.Gheorghe” (director A.Crivoi) şi LT “M.Sadoveanu” (director V.Apostol), angajaţii civili şi locuitorii or.Ocniţa. În cadrul ceremoniei au fost decernate diplome sin partea SAM Ocniţa şi organizată o masă de pomenire.

În aceste momente de sărbătoare, au fost adresate felicitări întregului personal civil şi militar, cadrelor militare în rezervă, precum şi tuturor veteranilor de război. Sănătate, prosperitate, realizări şi succes în nobila misiune de apărare a Patriei!

About rciumac