MESAJ DE FELICITARE AL PREȘEDINTELUI RAIONULUI OCNIȚA DL VASILE ROMANIUC CU OCAZIA ZILEI DRAPELULUI NAȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

MESAJ DE FELICITARE

AL PREȘEDINTELUI RAIONULUI OCNIȚA

DL VASILE ROMANIUC CU OCAZIA ZILEI DRAPELULUI NAȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA

 

 

Stimați Ocnițeni!

Pe 27 aprilie, sărbătorim Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova –  Tricolorul–care este simbolul oficial al ţării noastre.
Drapelul de Stat al Republicii Moldova simbolizează trecutul, prezentul şi viitorul statului, reflectă principiile lui democratice, tradiţia istorică a poporului, egalitatea în drepturi, prietenia şi solidaritatea tuturor cetăţenilor republicii.
Simbol oficial al statului, Drapelul de Stat ne reprezintă ţara- el este arborat pe edificiile instituţiilor oficiale ale statului nostru, la ceremonii şi solemnităţi şi însumează toate năzuinţele spre libertate şi democraţie ale cetăţenilor noştri, de afirmare plenară şi consolidare a statalităţii Republicii Moldova.
Steagul național ne reprezintă peste tot în lume, la reprezentanțele diplomatice, la evenimentele din plan internațional, la reuniunile organismelor internaționale din care Moldova face parte.

Steagul național este cel care amintește zilnic cetățenilor de peste granițe care sunt originea și valorile lor.
Mândria de a fi cetățean al statului nostru o regăsim, astăzi, în fiecare moment,  în care drapelul este ridicat cu onor, fie că vorbim de festivități obișnuite, de celebrarea unor victorii sau de comemorarea unor eroi.
Cu această ocazie, adresez tuturor  locuitorilor raionului Ocnița cele mai sincere urări de bine, dorind tuturor prosperitate şi energie creatoare în eforturile comune pentru binele, prosperitatea şi progresul Republicii Moldova, sub flamura sfântă a Drapelului de Stat.

Președintele raionului                                Vasile Romaniuc

 

 

About rciumac