RAPORTUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI OCNIȚA PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI RAIONAL ÎN PERIOADA 2017-2018

Stimați consilieri!

rumus-menghitung-nilai-raport-sd-smp-sma

În baza art. 53, alin. (1), litera q) din Legea nr. 436 din 28.12.2006, privind administrația publică locală, în calitate de preşedinte al raionului Ocnița, prezint raportul de activitate, privind realizarea atribuţiilor specifice şi hotărârilor Consiliului raional pe parcursul anului 2017.

wordRaport-2018

About rciumac