Se prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

AVIZ  

Se prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice  

de specialist în Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri pînă la data de

  28  aprilie  2017.

Informația detaliată pentru participare la concurs o puteți aссesa:

About rciumac