Se prelungește perioada de depunere a dosarelor pînă la data de 13 aprilie 2018

CONSILIUL RAIONAL OCNIȚA

AVIZ

În  conformitate cu prevederile art. 46 (a) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”, se prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice  de  contabil-șef în Aparatul președintelui raionului pînă la data de 13 aprilie 2018,  în legătură cu depunerea  dosarului doar de un singur candidat (Procesul-verbal nr. 1 din 02.04.2018).

Informația detaliată pentru participare la concurs o puteți accesa:

— Site-ul — ocnita.md

— Bir. 306, telefon 027122543, dna Cataraga Tatiana

angajam1

About rciumac