Sedinţa de lucru cu şefii serviciilor publice descentralizate

Luni, la 07 decembrie, preşedintele raionului, dl Vasile Romaniuc a evocat şedinţa de lucru cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate şi funcţionarii din aparatul preşedintelui raionului. În cadrul acestei şedinţe, preşedintele a fost informat despre activităţile care au fost desfăşurate în săptămîna trecută şi problemele care urmează să fie soluţionate în cel mai apropiat timp.
Astfel, după cuvîntul de salut al d-lui Vasile Romaniuc, toţi cei prezenţi în sală au prezentat informaţii operative despre situaţiile din domeniile administrate. În atenţia consilierilor raionali, conducătorilor de instituţii finanţate din bugetul raional şi cetăţenilor din raionul Ocniţa, d-l Constantin Gudima, şef Direcţie Finanţe, a informat audienţa că proiectul bugetului raional, elaborat pe anul 2016, poate fi examinat de toate persoanele interesate pe site-ul: http://ocnita.md

descentralizate
D-l Iurie Rusu, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei a vorbit despre problemele cu care se confruntă la repartizarea ajutoarelor sociale destinate invalizilor, menţionînd că va face tot posibilul ca toţi beneficiarii să simtă protecţie şi atenţie din partea Direcţiei.
Ce ţine de medicină, preşedintele raionului a ordonat şefilor din acest domeniu să fie mai responsabili şi să acorde servicii de calitate tuturor pacienţilor care se adresează. Iar cei care nu sunt asiguraţi medical, la achitarea serviciilor, să li se elibereze bon de plată şi să fie înscrişi într-un jurnal pentru evidenţă, adică de legalizat această procedură.
A provocat o discuţie aprinsă informaţia oferită de d-l Boris Sîtnic, şef Construcţii, Gospodărie comunală şi Drumuri, referitor la reparaţia din gimnaziul s. Verejeni. Preşedintele s-a arătat indignarea la felul cum s-a realizat această “reparaţie cosmetică” în sumă de 500 mii lei. A dat indicaţie să i se raporteze detaliat despre realizarea acestor lucrări.
Şeful Direcţiei Învăţămînt, d-l Ion Zaharco, a vorbit despre circumstanţele create (depistarea unui caz de hepatită), deaceea a insistat ca să fie dezblocate conturile pentru o zi, ca toate instituţiile de învăţămînt să-şi procure dezinfectanţi,detergenţi, adică produse de curăţenie şi igienă, pentru a evita răspîndirea astfel de cazuri nedorite.
O informaţie pozitivă a fost adusă de către Ludmila Belonoşca, şefa serviciului Cultură, menţionînd că la 12 decembrie, sîmbătă, la ora 17.30, pe canalul Moldova 1 vom avea posibilitate cu toţii să privim un reportaj despre Şcoala de Arte “T. Negară” din or. Ocniţa. Dumneaei a informat audienţa şi despre buna desfăşurare şi realizare a proiectului Novateca, precum şi despre stabilirea datei de 25 decembrie – ziua cînd se va desfăşura concursul tradiţional “V-am ura, v-am tot ura!”.
Informaţii au fost prezentate şi din alte domenii, aşa precum: ordine publică, asigurări sociale, agricultură, economie, etc. Deoarece suntem în ajunul Noului An, s-a pus în discuţie şi problema de a fi sau nu afi instalat un brad în faţa Consiliului Raional. După cuvintele convingătoare ale lui Iurie Rusu, preşedintele de raion a promis că, deşi bani în buget nu sunt, dar se va strădui să realizeze ideea de inaugurare a unui Pom de Crăciun – rege al feeriei sărbătorilor de iarnă.

About rciumac