01-07 octombrie 2018 – Săptămîna Națională a Voluntariatului în localitățillor raionului Ocnița

01-07 octombrie 2018 – Săptămîna Națională a Voluntariatului în localitățillor raionului Ocnița

Voluntari1

Administrația raionului Ocnița informează că, în conformitate cu prevederile art.5, alin.(2) lit. g) al Legii cu privire la tineret nr.215 din 29.07.2016 și alin. (2) lit. (a) al Legii Voluntariatului nr.121 din 18.06.2010, precum și în scopul implementării acțiunii 23, obiectivul specific 1.2. Prioritatea I  «Participarea tinerilor», Subprioritatea 1.2.  «Activismul civic al tinerilor» din Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1006 din 10.12.2014 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în parteneriat cu Coaliția pentru promovarea legii și a activităților de voluntariat, secretaruatul căreia îl asigură Asociația Obștească  «Tinerii pentru Dreptul la Viață», a anunțat că Săptămîna Națională a Voluntariatului  «Hai la gașca voluntarilor», ediția XII-a, se va desfășura în perioada 01-07 octombrie 2018.

În acest context, administrația raionului Ocnița încurajează  la mobilizare maximă a comunităților pe parcursul acestei săptămîni, ca instituțiile publice, organizațiile societății civile, agenții economici, grupurile de inițiativă și consiliile locale de tineret în parteneriat cu mass-media să desfășoare diverse acțiuni care să cultive cultura voluntariatului și să contribute la dezvoltarea social-economică a localității.

Conform Dispoziției nr.231 din 17.09.2018 a Președintelui raionului, Cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămînii Naționale a Voluntariatului, ediția 2018 – cei mai buni organizatori, coordonatori locali, voluntari vor fi premiați din partea Consiliului Raional. Fondul de premiere – 5000 lei.

Formularul de participare și Calendarul de activități vor fi completate și trimise pînă la 27 septembrie pe adresa de e-mail a coordonatorului raional SNV – Victor Ursan, specialist principal;  ursan.victor@mail.ru

Detalii la nr. De tel: 671-00172; 788-82202

About rciumac