Consiliul Electoral de Circumscripţie Ocniţa 24

Hotărîre 3/1

din 23 septembrie 2016

Cu privire la constituirea secţiilor de votare

În conformitate cu art.29/291 și 97 a Codului Electoral nr.13881-XII din 21 noiembrie 1997, Consiliul Electoral de Circumscripţie Ocniţa nr.24,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se constituie secţiile de votare de la nr. 1 și pînă la nr.35 pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 (conform anexei);
  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se transmite spre informare CEC și se aduce la cunoștința publică.

Preşedintele Consiliului Electoral

de Circumscripţie nr.24                                               Alexei Galuşca

Secretarul Consiliului Electoral

de Circumscripţie nr.24                                    Angela Slivca-Cobîlaş

word

Hotarirea 3.1

About rciumac