4 medalii pentru lotul Şcolii sportive Ocniţa

Recent, în or. Chişinău s-a desfăşurat Campionatul anului 2015 la proba kickboxing. Rezultatele au fost la fel la nivelul aşteptărilor. Ţinînd cont că la această disciplină a crescut considerabil popularitatea şi concurenţa, şi numărul de participanţi a fost peste 600 de sportivi – 4 medalii pentru lotul Şcolii sportive Ocniţa — este un rezultat bun. Aici şi-a adus aportul Ceban Pavel, fraţii Maslov Denis şi Rostislav, decernaţi pentru locul III cu medalii de bronz şi, Andreeva Ecaterina, multipla noastră premiantă a venit acasă cu medalia de argint. Antrenorul Bezborodico Albert a mizat la mai mult, dar formînd o grupă nouă în acest an, sperăm că va descoperi noi talente şi va urca noi trepte profesionale. Direcţia Şcolii sportive apreciază la justa valoare activitatea creativă şi profesională a antrenorilor care se sacrifică pentru performanţe şi imaginea destoinică a raionului Ocniţa pe plan republican.

box

About rciumac