Inspectoratul de poliție Ocniţa — COMUNICAT INFORMATIV de inițiere a licitației publice

Anexa nr.2

la procesul-verbal nr.1

al şedinţei Grupului de lucru pentru

adjudecarea serviciilor de ridicare, transportare,

depozitare și restituire a mijloacelor

de transport în procesul de constatare

a contravențiilor conform necesităților

subdiviziunilor Poliției din subordinea

Inspectoratului General al Poliției

din 21.12.2021

 

COMUNICAT INFORMATIV

de inițiere a licitației publice

 

Inspectoratul de poliție Ocniţa cu adresa juridică: r-nul Ocniţa, or.Ocniţa str. Burebista 49, MD 7100, desemnat în calitate de autoritate contractantă, anunţă concurs pentru adjudecarea serviciilor de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport în cadrul procesului contravențional.

Termenul contractului se stabilește pentru o perioadă de 5 ani.

Procedura de selectare a ofertantului/agentului economic se va desfăşura prin licitație publică conform Codului civil al Republicii Moldova nr.1107/2002.

Documentaţia standard poate fi obţinută de la Inspectoratul de poliție Ocniţa cu sediul în r-nul Ocniţa, str. Burebista 49 sau poate fi vizualizată accesând pagina web: www.politia.md la directoriul transparență, rubrica achiziții publice (anunțuri lansate).

Persoană de contact:

Cerințele față de ofertanți/agenții economici și datele care urmează a fi incluse în ofertă precum și criteriile de eligibilitate și evaluare a ofertelor sunt stabilite în documentația standard.

Ofertele elaborate în corespundere cu documentația standard vor fi depuse până la data de 17.01.2022, ora 10.00  la adresa juridică a Inspectoratului de poliție Ocniţa.

Ofertele vor fi deschise la sediul Inspectoratului de poliție Ocniţa, la data de 17.01.2022, ora 10.00.

Rezultatele concursului vor fi anunţate în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de către Grupul de lucru pentru adjudecarea serviciilor de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravențiilor conform necesităților Inspectoratului de poliție Ocniţa.

 

 

 

 

 

About rciumac