Comisii consultative

COMISIILE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

 ALE CONSILIULUI RAIONAL ȘI MEMBRII SUPLEANȚI

I COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI, PROTECŢIEI CONSUMATORULUI ŞI COOPERĂRII TRANSFRONTRALIERE
  Numele, prenumele Denumirea

 fracţiunii

Membrul supleant
1 Bagrii Boris-președinte PSRM Chiriac Veaceslav
2 Chiriac  Veaceslav -secretat PSRM Cotovici Alexandr
3 Guțu Vasile PSRM Hibovscaia Natalia
4 Casco Igor PSRM Gîrleanu Pavel
5. Hibovscaia Natalia PSRM Latco Viorelia
6. Țopa Andrei PCRM Anin Alexei
7. Gaidău Constantin PDM Tabuica Valeriu
8. Bumacov Alexandru Blocul ACUM Popov Igor
9. Simacovici Andrei Partidul ”Șor” Curea Oleg
II COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL ECONOMIEI, FINANŢELOR ŞI BUGETULUI
  Numele, prenumele Denumirea fracţiunii Membrul supleant
1 Tomai Ion-președinte PSRM Garaz Dumitru
2 Latco Viorelia PSRM Grosu Nina
3 Hibovscaia Natalia PSRM Moroșan Cornel
4 Gîrleanu Pavel PSRM Casco Igor
5. Manoil Andrei PSRM Cotovici Alexandr
6. Popov Igor Blocul ACUM Bumacov Alexandru
7. Tabuica Valeriu-secretar PDM Cușnir Eugeniu
8. Țopa Andrei PCRM Ghinda Lidia
9. Gîrtopan Clavdia Partidul Politic ”Partidul Nostru”  

 

IV COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI, CULTURII, SĂNĂTĂȚII ȘI

PROBLEMELOR SOCIALE

 

  Numele, prenumele Denumirea fracţiunii Membrul supleant
1 Vidaico Angela-secretar PSRM Romaniuc Vasile
2 Mateiciuc Svetlana PSRM Cușnir Ghenadie
3 Moroșan Cornel-președinte PSRM Romaniuc Vasile
4 Garaz Dumitru PSRM Guțu Vasile
5. Lisnic Piotr PSRM Gîrleanu Pavel
6. Cușnir Eugeniu PDM Gaidău Constantin
7. Cușnir Boris Blocul ACUM Vacarița Rodica
8. Ghinda Lidia PCRM Țopa Andrei
9 Curea Oleg PP  ”Șor” Simacovici Andrei
V COMISIA CONSULTUTATIVĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII, PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI

 

  Numele, prenumele Denumirea fracţiunii Membrul supleant
1 Guțu Vasile-președinte PSRM Casico Igor
2 Cușnir Ghenadie PSRM Hibovscaia Natalia
3 Grosu Nina PSRM Gîrleanu Pavel
4 Romaniuc Vasile PSRM Cotovici Alexandr
5. Cotovici Alexandr PSRM Lisnic Piotr
6. Anin Alexei PCRM Gaiciuc Boris
7. Lucașciuc Igor Blocul ACUM Cușnir Boris
8. Vacarița Rodica Blocul ACUM Bumacov Alexandru
9. Gaidău Constantin PDM Cușnir Eugen

 

 

About rciumac