Comisii consultative

COMISIILE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

 ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA  ȘI MEMBRII SUPLEANȚI

 

I COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI, PROTECŢIEI CONSUMATORULUI ŞI COOPERĂRII TRANSFRONTRALIERE
  Numele, prenumele Denumirea

 fracţiunii

Membrul supleant
1 Bagrii Boris-președinte PSRM Lozovan Irina
2 Manoil Andrei-secretat PSRM Șipcalov Eugen
3 Guțu Vasile PSRM Hibovscaia Natalia
4 Casco Igor PSRM Gîrleanu Pavel
5 Bairac Stanislav PCRM Tabuica Valeriu
6 Gaidău Constantin PDM Țopa Andrei
7 Codreanu Valentin Blocul ACUM Popov Igor
II COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL ECONOMIEI, FINANŢELOR ŞI BUGETULUI
  Numele, prenumele Denumirea fracţiunii Membrul supleant
1 Tomai Ion-președinte PSRM Plopa Iurie
2 Zalevscaia Galina PSRM Șipcalov Eugen
3 Hibovscaia Natalia PSRM Moroșan Cornel
4 Gîrleanu Pavel PSRM Casco Igor
5 Popov Igor Blocul ACUM CodreanuValentin
6 Tabuica Valeriu-secretar PDM Cușnir Eugeniu
7 Țopa Andrei PCRM Ghinda Lidia
III COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII, INDUSTRIEI ŞI MICULUI BUSSINES
  Numele, prenumele Denumirea fracţiunii Membrul supleant
1 Cotovici Alexandr-președinte PSRM Grosu Nina
2 Cușnir Ghenadie-secretar PSRM Bagrii Boris
3 Plopa Iurie PSRM Bagrii Boris
4 Tomai Ion PSRM Moroșan Cornel
5 Gaiciuc Boris PCRM Bairac Stanislav
6 Popov Igor Blocul ACUM Vișnevschi Liubov
7 Simacovici Andrei PP  Șor Curea Igor

 

IV COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI, CULTURII, SĂNĂTĂȚII ȘI

PROBLEMELOR SOCIALE

 

  Numele, prenumele Denumirea fracţiunii Membrul supleant
1 Vidaico Angela-secretar PSRM Cebotari Alla
2 Șipcalov Eugen PSRM Cușnir Ghenadie
3 Moroșan Cornel-președinte PSRM Romaniuc Vasile
4 Zalevscaia Galina PSRM Guțu Vasile
5 Cușnir Eugeniu PDM Gaidău Constantin
6 Vacarița Rodica-secretar Blocul ACUM Codrean Valentin
7 Ghinda Lidia PCRM Țopa Andrei
V COMISIA CONSULTUTATIVĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI

 

  Numele, prenumele Denumirea fracţiunii Membrul supleant
1 Guțu Vasile-președinte PSRM Zalevscaia Galina
2 Cușnir Ghenadie PSRM Hibovscaia Natalia
3 Grosu Nina PSRM Gîrleanu Pavel
4 Romaniuc Vasile PSRM Cotovici Alexanr
5 Bairac Stanislav PCRM Gaiciuc Boris
6 Lucașciuc Igor Blocul ACUM Vacarița Rodica
7 Gîrtopan Clavdia-secretar PP Partidul Nostru  

 

About rciumac