Comisii consultative

Componenţa comisiilor consultative de specialitate

din cadrul Consiliului raional Ocniţa

I Comisia consultativă de specialitate în domeniul respectării drepturilor omului, protecţiei consumatorului şi cooperării transfrontaliere.
  Numele, prenumele Denumirea fracțiunii Membrul  supleant
1. Chilat Victor-președinte PSRM Cațur Ivan
2. Voleac Igor-secretar PDCM  
3. Guțu Vasile PSRM Bagrii Liudmila
4. Hibovscaia Natalia PSRM Mateiciuc Svetlana
5. Lisnic Piotr PSRM Chiriac Veacelav
6. Stadnic Stelian PAS Totomir Ghenadie
7. Moroșan Corneliu PCRM Țopa Andrei
II Comisia consultativă de specialitate în domeniul economiei, finanţelor şi bugetului.
  Numele, prenumele Denumirea fracțiunii Membrul  supleant
1. Tomai Ion-președinte PSRM Hibovscaia Natalia
2. Cațur Ivan-secretar PSRM Jdanova Liudmila
3. Mateiciuc Svetlana PSRM Cibuc Agrepina
4. Pavliuc Tatiana PSRM Bagrii Liudmila
5. Levco Victor PAS Cazac Maria
6. Țopa Andrei PCRM Moroșan Corneliu
7. Gaidău Constantin PSDE  
III Comisia consultativă de specialitate în domeniul învăţământului, culturii și sănătății și protecției sociale
  Numele, prenumele Denumirea fracțiunii Membrul supleant
1. Cibuc Agrepina-președinte PSRM Bagrii Liudmila
2. Jdanova Liudmila-secretar PSRM Chiriac Veaceslav
3. Chilat Victor PSRM Mateiciuc Svetlana
4. Cațur Ivan PSRM Pavliuc Tatiana
5. Zaharco Ivan PSRM Lisnic Piotr
6. Cojocari Erica PAS Cazac Maria
7. Ghinda Lidia PCRM Moroșan Cornel
IV Comisia consultativă de specialitate în domeniul agriculturii, industriei, protecţiei mediului şi dezvoltării teritoriului.
  Numele, prenumele Denumirea fracțiunii Membrul supleant
1 Chiriac Veaceslav-președinte PSRM Cașur Ivan
2 Cazac Maria-secretar PAS Cojocari Erica
3 Pavliuc Tatiana PSRM Guțu Vasile
4 Șipcalov Eugen PSRM Lisnic Piotr
5 Bagrii Liudmila PSRM Tomai Ion
6 Totomir Ghenadii PAS Levco Victor
7 Mîrza Valerii PENAȘTERE Gîrleanu Pavel

 

About rciumac