Comisii consultative

III. COMISIA CONSULTATIVĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI, CULTURII, SĂNĂTĂȚII ȘI

PROBLEMELOR SOCIALE

 

Numele, prenumele Denumirea fracţiunii Membrul supleant
1 Vidaico Angela-secretar PSRM Cozlovschii Vladimir
2 Mateiciuc Svetlana PSRM Cușnir Ghenadie
3 Moroșan Cornel-președinte PSRM Petuh Elmira
4 Cibuc Agripina PSRM Guțu Vasile
5. Lisnic Piotr PSRM Gîrleanu Pavel
6. Cușnir Eugeniu PDM Gaidău Constantin
7. Cușnir Boris Blocul ACUM Vacarița Rodica
8. Ghinda Lidia PCRM Țopa Andrei
9 Curea Oleg PP  ”Șor” Simacovici Andrei
IV. COMISIA CONSULTUTATIVĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL AGRICULTURII, PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI

 

Numele, prenumele Denumirea fracţiunii Membrul supleant
1 Guțu Vasile-președinte PSRM Casico Igor
2 Cușnir Ghenadie PSRM Hibovscaia Natalia
3 Cozlovschii Vladimir PSRM Gîrleanu Pavel
4 Petuh Elmira PSRM Cotovici Alexandr
5. Cotovici Alexandr PSRM Lisnic Piotr
6. Anin Alexei PCRM Gaiciuc Boris
7. Lucașciuc Igor Blocul ACUM Cușnir Boris
8. Vacarița Rodica Blocul ACUM Bumacov Alexandru
9. Gaidău Constantin PDM Cușnir Eugen

 

About rciumac