Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

ANUNȚ

Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
anunță despre desfășurarea concursului privind selectarea beneficiarilor
finali de grâu alimentar din rezervele de stat în cantitate de 1300
tone, din roada anului 2018 în vederea împrospătării cu decalaj în timp
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 346 din 18 mai 2022.
Grâul alimentar, va fi eliberat prioritar producătorilor de pâine,
panificație și produselor de morărit, iar în lipsa cererilor din partea
acestora, tuturor agenților economici solicitanți.
Mai multe detalii le găsiți aici:
https://rezerve.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-de-participare-la-concurs-privind-%C3%AEmprosp%C4%83tarea-cu-decalaj-%C3%AEn-timp-gr%C3%A2ului-alimentar

Cu respect,
Rodica FELEȘCAN,
Specialist principal, serviciul
comunicare și informare
cu mass-media a ARM
Tel: +373 22-24-19-06
E-mail: rodica.felescan@rezerve.gov.md

About rciumac