Aniversarea a 29 ani ai Poliţiei Naționale

 

STIMAȚI VETERANI ȘI ANGAJAȚI

  AI  INSPECTORATULUI RAIONAL DE POLIȚIE!

 screenshot_24731100

 Aniversarea a 29 ani  ai Poliţiei Naționale  îmi  oferă plăcutul prilej de a-mi exprima înaltele aprecieri, sinceră preţuire şi gânduri bune la adresa personalului Inspectoratului Raional de Poliție.

 În numele Consiliului raional Ocnița, Vă aduc felicitări pentru activitatea depusă în vederea asigurării unui climat normal de ordine şi siguranţă publică pentru toţi cetăţenii  din teritoriul administrat. Sper, ca şi pe viitor colaborarea  între Inspectoratul Raional de Poliție și  administrația publică locală,  să asigure ca  fiecare cetăţean să poată să trăiască, să muncească în deplină siguranţă.

 În acest moment de sărbătoare pentru Poliţia Națională, aduc mulţumiri şi recunoştinţă pentru munca plină de sacrificii şi abnegaţie, pe care lucrătorii Poliţiei o desfăşoară în beneficiul liniştii cetăţenilor de bună-credinţă.

  În mod deosebit, adresez un cuvânt de apreciere conducerii Inspectoratului Raional de Poliţie  Ocnița,  pentru activitatea şi prezenţa sa în comunitatea  raionului.

Apreciez în mod deosebit fructuoasa colaborare dintre instituţiile noastre şi sunt convins,  că vom găsi resorturile necesare, ca în viitor, această colaborare să primească  noi valenţe.

 Vă mulţumesc pentru devotamentul de care daţi dovadă,  pentru responsabilitatea cu care trataţi rigorile meseriei Dumneavoastră, vă urez sănătate şi putere de muncă, să aveţi parte de cât mai multe realizări profesionale, cât şi personale.
Asociez acestor gînduri, convingerea unei fructuoase colaborări şi pentru viitor, alături de un călduros:

LA MULŢI ANI!

 

PREȘEDINTELE  RAIONULUI                                                       Iurie PLOPA

About rciumac