ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, aparatul președintelui raionului Ocnița anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Cu privire la modificarea  deciziei privind aprobarea bugetului pe anul 2019.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la monitoringul financiar al întreprinderilor municipale şi instituţiilor medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/4 din 29.03.2019 „cu privire la repartizarea profitului anului 2018 al Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa”

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la asigurarea bunei funcționări a „Centrului stomatologic raional Ocniţa” Î.M.

Raportor: Ion Goinic, director al Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa”

 1. Cu privire la aprobarea organigramei, statelor de personal precum și suplimentul la salariile de funcție ale personalului de conducere al IMSP „Spitalul raional Ocnița”.

Raportor: D. Guțu – director-interimar IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

 1. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe la IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

Raportor: D. Guțu – director-interimar IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

 1. Cu privire la aprobarea suplimentului la salariu de funcție a personalului de conducere a IMSP CS Ocnița, IMSP CS Frunză și IMSP CS Otaci

Raportor: T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița, V. Casian — șef IMSP CS Otaci, E. Guțu — șef IMSP CS Frunză

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Seinic Aurica.

Raportor:E. Guțu — șef IMSP CS Frunză

 1. Cu privire la acordul trecerii unor bunuri din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a UTA de nivelul II Ocnița.

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Zavidei Oxana, director „Stimul” AO

Raportor: Iu. Flocea — specialist principal

 1. Сu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea și desfășurarea Programului de granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului local pentru grupurile de inițiativă a tinerilor.

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la acordul primirii în proprietate cu titlu gratis a utilajului sportiv PTP 523.

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților anul nașterii 2001-1992 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în toamna anului 2019.

Raportor: O.Bobrov- șef SAM, locotenent- colonel.

Proiectele deciziei se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate,  prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

 

Propunerile pot fi prezentate pînă la data de 03 iulie 2019  la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobălaș, serviciul relații cu publicul, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv, prin poșta electronică, la adresa: aparat@ocnita.md

 

About rciumac