ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, aparatul președintelui raionului Ocnița anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2019.

Raportor : C. Gudima – șef Direcție finanțe

  1. Cu privire la aprobarea bugetului raionului pe anul 2020 în prima lectură.

Raportor : C. Gudima – șef Direcție finanțe

  1. Cu privire la deschiderea paturilor sociale pentru persoane social-vulnerabile.

Raportor : Iu. Rusu – șef DASPF

  1. Cu privire la modificarea Regulamentului de activitate a azilului de bătrîni din s. Calarașovca.

Raportor : Iu. Rusu – șef DASPF

  1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale subdiviziunilor Consiliuli raional”.

Raportor: Iu. Plopa – președintele raionului

  1. Cu privire la participarea la un proiect comun cu ambasada Republicii Cehe de instituire a Centrului Medico-Social în com. Calarașeuca.

Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție economie

  1. Cu privire la aprobarea bugetului raionului pe anul 2020 în a doua lectură.

Raportor : C. Gudima – șef Direcția finanțe

  1. Cu privire la aprobarea Codului de conduită a funcționarilor publici și personalului angajat din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Ocnița

Raportor: A. Cebotari – șef Secție administrare publică.

 

Proiectele deciziei se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate,  prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

 

Propunerile pot fi prezentate pînă la data de 06 decembrie 2019  la persoana responsabilă- Antonina Cebotari, șef secție administrare publică , biiroul 304, telefon 027122440, inclusiv, prin poșta electronică, la adresa: aparat@ocnita.md

About rciumac