ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, aparatul președintelui raionului Ocnița anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie pentru ședința Consiliului raional din 31 martie 2020 cu următoarea ordine de zi:

 

1.Cu privire la modificarea deciziei 6/9 din 24 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2020.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la aprobarea Raportului despre executarea bugetului raional pe anul 2019.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la examinarea rezultatelor auditului rapoartelor financiare încheiate la 31.12.2018

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Îmvățământ

  1. Cu privire la modificarea Regulamentului de constituire și funcționare a Consiliului raional.

Raportor:A. Galușca – secretarul Consiliului raional

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului Președintelui raionului.

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

  1. Cu privire la modificarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Centrului Raional de Tineret.

Raportor:V. Ursan – specialist principal

  1. Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunurilor publice și private ale raionului.

Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului

  1. Cu privire la transmiterea în administrare a bunurilor în domeniile public și privat ale raionului subdiviziunilor și instituțiilor publice din subdiviziunea Consiliului raional.

Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului

  1. Cu privire la modificarea Deciziei 4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

Raportor: Iu. Rusu – șef DASPF

  1. Cu privire la aprobarea măsurior de pregătire a instituțiilor publice către perioada rece a anului.

Raportor: B. Sîtnic — șef Secție Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri

 

Proiectele deciziei se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate,  prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propunerile pot fi prezentate pînă la data de 16  martie 2020 la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobălaș, serviciul relații cu publicul, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv, prin poșta electronică, la adresa: aparat@ocnita.md

 

About rciumac