ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

Proiecte de decizii Ședința extraordinară

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, aparatul președintelui raionului Ocnița anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie pentru ședința Consiliului raional din 08 februarie 2021 cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la modificarea Deciziei 6/15 din 14 decembrie 2020 „Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2021”.

Raportor: C. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe

  1. Cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile din or. Ocnița.

Raportor: E. Șipcalov – vicepreședinte al raionului

  1. Cu privire la acceptul preluării cu titlu gratuit în proprietate a unor bunuri materiale și materiale circulante.

Raportor:I. Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ

  1. Cu privire la acceptul preluării cu titlu gratuit în proprietate a unor bunuri materiale.

Raportor:I. Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ

 

Proiectele deciziei se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate,  prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propunerile pot fi prezentate pînă la data de 5 februarie 2021 la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobîlaș, serviciul relații cu publicul, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv, prin poșta electronică, la adresa: aparat@ocnita.md

 

About rciumac