ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotăâîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, aparatul președintelui raionului Ocnița anunță la data de 16 iulie 2021, inițierea elaborării proiectelor de decizie pentru ședința Consiliului raional din 30 iulie 2021 cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2021.

Raportor : C. Gudima – șef direcție, Direcția finanțe

 1. Cu privire la mersul execuţiei bugetului raional pe semestrul I al anului 2021

Raportor : C. Gudima – șef direcție, Direcția finanțe

 1. Cu privire la monitoringul financiar al întreprinderilor municipale și instituțiilor medicale din subordinea Consiliului raional

Raportor : C. Gudima – șef direcție, Direcția finanțe

 1. Cu privire la transferarea azilului pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități din com. Calarașovca în or. Ocnița.

Raportor : G. Zalevscaia – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la transmiterea în gestiunea Direcției AS și PF a bunului imobil, amplasat pe str. Sănătății, 4 or. Ocnița

Raportor : Iu. Rusu – șef direcție, DASPF

 1. Cu privire la serviciile contra plată prestate de către Serviciul arhivă.

Raportor : R. Perjun – șef serviciu, Serviciul arhivă

 1. Cu privire la reorganizarea instituțiilor publice din s. Hădărăuți

Raportor : I. Zaharco – șef direcție, Direcția învățămînt

 1. Cu privire la aprobarea Statutului ÎM Arhproiecturban.

Raportor : V. Lazari, manager

 1. Cu privire la modificarea Programului raional de reparație și întreținere a drumurilor locale pe anul 2021.

Raportor : B. Sîtnic — șef  secție, SCGCD

 1. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și termen redus în toamna anului 2021.

Raportor : O. Bobrov — șef secție, SAM Ocnița

 1. Cu privire la examenarea rezultatelor inspectării financiare complexe efectuată la Consiliul raional de către Inspecția financiară a Ministerului finanțelor.

Raportor : Iu. Flocea — specialist principal

 

Proiectele deciziei se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate,  prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propunerile pot fi prezentate până la data de 26 iulie 2021 la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobîlaș, serviciul relații cu publicul, biroul 306, telefon 027122543, inclusiv, prin poșta electronică, la adresa: aparat@ocnita.md

About rciumac