ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA ELABORĂRII PROIECTELOR DE DECIZII ALE CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, aparatul președintelui raionului Ocnița anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie pentru ședința Consiliului raional din 28 martie 2019 cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la examinarea şi aprobarea raportului privind executarea bugetului pe anul 2018.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2019

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la repartizarea profitului anului 2018 al Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa”

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

Raportor: A. Cebotari – șef Secție Administrația Publică Locală

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului de salubrizare și înverzire a teritoriului administrat.

Raportor: V. Goștinari – șef Secție Inspecția Ecologică Ocnița

 1. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe la gimnaziul Bîrnova.

Raportor: I. Zaharco, șef Direcția Învățământ

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor.

Raportor: I. Zaharco, șef Direcția Învățământ

 1. Cu privire la luarea în proprietate publică a UTA de nivelul II Ocnița a unui mijloc de transport.

Raportor: I. Zaharco, șef Direcția Învățământ

 1. Cu privire la trecerea din administrarea IMSP „Spitalul Raional Ocnița” a sondei arteziene în administrarea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei.

Raportor: Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la acordarea îndemnizației unice familiei Mutelica.

Raportor: A. Galușca- secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la ridicarea mandatului de consilier a dlui Muzîcant Anatolie și a dnei Bucarciuc Tatiana.

Raportor: A. Galușca- secretarul Consiliului raional

 1. Сu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

Raportor: T. Morari – contabil-șef Aparatul președintelui

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor a.n.2001-1992 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redusîn  primăvara anului 2019”.

Raportor: O. Bobrov — șef secție administrativ-militară Ocnița,

locotenent- colonel

Proiectele deciziei se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate,  prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propunerile pot fi prezentate pînă la data de 20  martie 2019 la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobălaș, serviciul relații cu publicul, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv, prin poșta electronică, la adresa: aparat@ocnita.md

 

About rciumac