AO „Tezeu Lux”

Întru consolidarea parteneriatului cu societatea civilă în vederea obținerii sprijinului în efortul comun de asigurare a securității publice, precum şi întru prevenirea fenomenului infracțional și contravențional, la 19.05.2016 începînd cu ora 10.00, la iniţiativa Şefului IP Ocniţa, locotenent-colonel de poliţie Andrei Axenciuc a fost desfăşurată o întrunire de lucru cu colectivul de muncă al întreprinderii de prelucrare a nisipului şi pietrei, AO „Tezeu Lux” situată în s.Vălcineţ raionul Ocniţa.

c13b03d330e42a8c83cc192af6ebd689c9abc701ffae57188a302721fb96cada_full

În cadrul întreprinderii activează 180 lucrători din toate localităţile raionului. În calitate de invitaţi au fost prezenţi Preşedintele raionului Ocniţa, dul Vasile Romaniuc, Procurorul raionului Ocniţa, consilier juridic de rangul I, Mihail Vinogradov, Primarul or.Otaci dul Vasile Traghira, Directorul general al AO „Tezeu Lux” d-ul Pavel Marcenco.

e8e99f67a316652d143fb95c43b3bad51875c1163565e7b4667bfdc083451526_full
Întrunirea organizată a avut drept scop asigurarea transparenței activității Poliției cu administrația publică locală și societatea civilă. În cadrul întrunirilor au fost abordate subiecte ce țin de situaţia criminogenă din raion, cauzele şi condiţiile comiterii infracţiunilor şi abaterilor contravenţionale. În posesia întreprinderii aflîndu-se mult transport, s-a atras o atenţie deosebită asupra respectării Regulamentului circulaţiei rutiere şi asupra neadmiterii întrebuinţării băuturilor alcoolice celor ce conduc transportul dat, precum şi s-a atras o atenţie deosebită asupra respectării tehnicii securităţii muncii. Participanţii la întrunire au fost familiarizați cu recomandările Poliției referitoare la factorii care influențează starea ordinii publice, precum şi li s-a propus un şir de măsuri care necesită a fi efectuate în comun, întru prevenirea comiterii infracţiunilor şi altor fapte antisociale. La întrunirea nominalizată au participat aproximativ 115 persoane. În decursul întrunirii din partea cetățenilor careva obiecții față de activitatea poliției nu au parvenit.

About rciumac