Audiența cetățenilor în teritoriu

AVIZ

 ro_frunze

  Aparatul președintelui raionului Ocnița Vă informează, că în  cadrul orarului întîlnirilor și audienței cetățenilor în teritoriu  cu conducătorii autorităților administrației publice locale de nivelul II, marți, 17 martie 2020, la orele 9.00  în primăria orașului Frunze va vea loc  întrunirea  cu factorii de decizie din localitate, în scopul depistării și soluționării problemelor existente.

  În cadrul evenimentului se va desfășura audiența cetățenilor de către șefii secțiilor și direcțiilor subordonate Consiliului raional.

Cetățenii interesați se vor înscrie la audiență în anticamera primarului.

AGENDA ZILEI

întâlnirilor și audienței cetățenilor în teritoriu  cu conducătorii autorităților administrației publice locale de nivelul II în primăria or.Frunze, 17 martie, 2020, ora 9.00

Prezenți:

-Iurie Plopa, președintele raionului;

-Galina Zalevscaia, vicepreședintele raionului;

-Eugeniu Șipcalov, vicepreședintele raionului;

-Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional;

-Antonina Cebotari, șef secție administrare publică;

-Adelina Carabeț, șef  Serviciul  Relații Funciare și Cadastru;

-Iurie Rusu, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei;

-Ion Zaharco, șef Direcție Învățămînt;

-Gumenăi Ghenadie, șef adjunct,  Direcție Finanțe;

-Boris Sîtnic, șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri;

-Dorin Matveiciuc, șef Direcție Economie;

-Jana Adamciuc, șef interimar Secție Cultură;

-Raisa Perjun, șef Serviciul Arhivă;

-Igor Gropa, arhitector-șef al raionului;

-Angela Slivca-Cobîlaș, specialist în relațile cu publicul;

-Rodica Lazari, șef Direcție Ocuparea Forței de Muncă Ocnița;

 

9.00- Sosirea și întîlnirea reprezentanților autorităților APL I și II

9.15-Ședința lărgită a factorilor de decizie din orașul Frunze cu șefii de secții și direcții a Consiliului raional

1.Cuvînt de deschidere a primarului or.Frunze.

Raportor:Vladimir Copețchi, primarul orașului Frunze

1.Cu privire la obiectivele organizării întîlnirilor și audienței cetățenilor în teritoriu  cu conducătorii autorităților administrației publice locale de nivelul II.

Raportor:Iurie Plopa, președintele raionului

2.Despre organizarea măsurilor din cadrul evenimentului.

Raportor:Galina Zalevscaia, vicepreședinte al raionului

3.Cu privire la problemele înregistrate în orașul Frunze în domeniul social-economic.

Raportori:factorii de decizie din primărie

4.Despre măsurile de soluționare a problemelor existente în comun cu autoritățile APL de nivelul II.

Raportori:șefii de secții și direcții a Consiliului raional

10.00. Audiența cetățenilor

12.00.Ședință de totalizare

13.00- Finalizarea activității.

About rciumac