AUDIERI PUBLICE A PROIECTELOR DE DECIZII PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA 09 DECEMBRIE 2019

 

AVIZ

PRIVIND DESFĂȘURAREA

ŞEDINŢEI DE AUDIERI  PUBLICE

 A PROIECTELOR DE DECIZII       

PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

09 DECEMBRIE 2019

Aparatul președintelui raionului, anunţă publicul interesat despre organizarea ședinței de examinare a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional.

Audierile publice vor  avea loc luni, 09 decembrie 2019, ora 10.00,  în sala de ședințe a Consiliului raional la adresa:or.Ocnița, str.Independenței,51 et. 3.

   Setul de materiale referitor la proiectele de decizii este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Ocnița: www.ocnita.md

           Propuneri referitoare la proiectele de decizii supuse audierilor publice le puteți expedia până la data de 06 decembrie 2019, la adresa de email:aparat@ocnita.md

Cetăţenii  interesaţi sunt aşteptaţi cu propuneri şi sugestii cu privire la proiectele de decizii.

AGENDA DEZBATERILOR PUBLICE

 

 1. Cuvînt introductiv

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 

 1. Prezentarea proiectelor de decizii

        Autorii și raportorii proiectelor de decizii

 

 1. Dezbateri pe marginea proiectelor prezentate

 (Participanţii la eveniment)

 

 1. Concluzii şi încheiere

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 

EXAMINAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 1. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2019.

Raportor : C. Gudima – șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raionului pe anul 2020 în prima lectură.

Raportor : C. Gudima – șef Direcție finanțe

 1. Cu privire la deschiderea paturilor sociale pentru persoane social-vulnerabile.

Raportor : Iu. Rusu – șef DASPF

 1. Cu privire la modificarea Regulamentului de activitate a azilului de bătrîni din s. Calarașovca.

Raportor : Iu. Rusu – șef DASPF

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale subdiviziunilor Consiliuli raional”.

Raportor: Iu. Plopa – președintele raionului

 1. Cu privire la participarea la un proiect comun cu ambasada Republicii Cehe de instituire a Centrului Medico-Social în com. Calarașeuca.

Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție economie

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raionului pe anul 2020 în a doua lectură.

Raportor : C. Gudima – șef Direcția finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Codului de conduită a funcționarilor publici și personalului angajat din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Ocnița

Raportor: A. Cebotari – șef Secție administrare publică.

 

 

About rciumac