AUDIERI PUBLICE  A PROIECTELOR DE DECIZII        PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA DIN 07 APRILIE 2023

AVIZ

PRIVIND DESFĂȘURAREA

ŞEDINŢEI DE AUDIERI PUBLICE

 A PROIECTELOR DE DECIZII       

PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

DIN 07 APRILIE 2023

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Aparatul președintelui raionului anunţă publicul interesat despre organizarea ședinței de audieri publice a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului raional din 07 aprilie 2023, care va avea loc luni, 20 martie 2023, începînd cu  ora 9.00, în sala de ședință a Consiliului raional, pe adresa: or.Ocnița, str. Independenței 51, et. 3.

Setul de materiale referitor la ordinea de zi și proiectele de decizii este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Ocnița:www.ocnita.md.  Proiectele deciziilor se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propuneri referitoare la proiectele de decizii supuse audierilor publice le puteți expedia până la data de 31 martie 2023, la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobălaș, specialist principal, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv la adresa de e-mail: aparat@ocnita.md

 

 

 

AGENDA DEZBATERILOR PUBLICE

 

 1. Cuvînt introductiv

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 

 1. Prezentarea proiectelor de decizii

        Autorii și raportorii proiectelor de decizii

 

 1. Dezbateri pe marginea proiectelor prezentate

 (Participanţii la eveniment)

 

 1. Concluzii şi încheiere

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 

 

Întrebările din ordinea de zi

a Ședinței Consiliului raional

din 07 aprilie 2023 propuse spre audieri publice la ora 9:00:

 

 1. Cu privire la aprobarea raportului despre executarea bugetului raional pe anul 2022.

Raportor: C.Gudima, șef direcție, direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2023.

Raportor: C.Gudima, șef direcție, direcția Finanțe

 1. Cu privire la repartizarea profitului anului 2022 al Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa”

Raportor: C.Gudima, șef direcție, direcția Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

     Raportor: C.Gudima, șef direcție, direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între autoritatea publică locală de nivelul I din satul Mereşeuca și autoritatea publică locală de nivelul II a raionului Ocnița

Raportor: C.Gudima, șef direcție, direcția Finanțe

 

 

Întrebările din ordinea de zi

a Ședinței Consiliului raional

din 07 aprilie 2023 propuse spre audieri publice la ora 10:30:

 

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei educaționale a raionului Ocnița pentru anii 2023-2028.

Raportor: Ion Zaharco, șef direcție, direcția învățământ

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară în sezonul estival 2023.

Raportor: Ion Zaharco, șef direcție, direcția învățământ

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de instituire a custodiei și asigurarea organizării și funcționării Serviciului de tutelă/curatelă

Raportor:Iu. Rusu, șef direcție, DASPF

 1. Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare efectuate la Secția Cultură.

Raportor: Iulia Flocea — specialist principal, Aparatul președintelui raionului

 

About rciumac