AUDIERI PUBLICE  A PROIECTELOR DE DECIZII        PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA DIN 30 martie 2022

 

AVIZ

PRIVIND DESFĂȘURAREA

ŞEDINŢEI DE AUDIERI PUBLICE

 A PROIECTELOR DE DECIZII       

PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

DIN 30 martie 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Aparatul președintelui raionului anunţă publicul interesat despre organizarea ședinței de audieri publice a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului raional din 30 martie 2022, care va avea loc marți, 15 martie 2022, ora 10.00, în sala de ședință a Consiliului raional, pe adresa: or.Ocnița, str. Independenței 51, et. 3.

Setul de materiale referitor la ordinea de zi și proiectele de decizii este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Ocnița:www.ocnita.md.  Proiectele deciziilor se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propuneri referitoare la proiectele de decizii supuse audierilor publice le puteți expedia până la data de 24 martie 2022, la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobălaș, specialist principal, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv la adresa de e-mail: aparat@ocnita.md

AGENDA DEZBATERILOR PUBLICE

  1. Cuvînt introductiv

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

  1. Prezentarea proiectelor de decizii

        Autorii și raportorii proiectelor de decizii

  1. Dezbateri pe marginea proiectelor prezentate

 (Participanţii la eveniment)

  1. Concluzii şi încheiere

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

Întrebările din ordinea de zi

a Ședinței Consiliului raional

din 30 martie 2022 propuse spre audieri publice:

  1. Cu privire la aprobarea Raportului despre executarea bugetului raional pe anul 2021.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe;

Decizie_1

  1. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2022

Raportor: Constantin. Gudima – șef direcție, Direcția Finanțe;

Decizie_2

  1. Cu privire la aprobarea Tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către Centrul de Asistență și Protecție Socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

Raportor:Iurie Rusu, șef direcție, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

Decizie_3

  1. Cu privire la activitatea Centrului Raional de Tineret Ocnița.

Raportor: Vadim Martîniuc, șef centu, Centrul Raional de Tineret Ocnița.

Decizie_4

About rciumac