AUDIERI PUBLICE  A PROIECTELOR DE DECIZII        PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA DIN 30 SEPTEMBRIE 2022

 

 

AVIZ

PRIVIND DESFĂȘURAREA

ŞEDINŢEI DE AUDIERI PUBLICE

 A PROIECTELOR DE DECIZII       

PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

DIN 30 SEPTEMBRIE 2022

Proiecte de decizii III 2022

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Aparatul președintelui raionului anunţă publicul interesat despre organizarea ședinței de audieri publice a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului raional din 30 septembrie 2022, care va avea loc luni, 12 septembrie 2022, începînd cu  ora 9.00, în sala de ședință a Consiliului raional, pe adresa: or.Ocnița, str. Independenței 51, et. 3.

Setul de materiale referitor la ordinea de zi și proiectele de decizii este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Ocnița:www.ocnita.md.  Proiectele deciziilor se elaborează cu scopul  asigurării bunei desfășurări  a activității APL în teritoriul administrat.

Astfel, solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propuneri referitoare la proiectele de decizii supuse audierilor publice le puteți expedia până la data de 19 septembrie 2022, la persoana responsabilă dna Angela Slivca-Cobălaș, specialist principal, biiroul 306, telefon 027122543, inclusiv la adresa de e-mail: aparat@ocnita.md

   AGENDA DEZBATERILOR PUBLICE

 Cuvînt introductiv

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 Prezentarea proiectelor de decizii

        Autorii și raportorii proiectelor de decizii

 1. Dezbateri pe marginea proiectelor prezentate

 (Participanţii la eveniment)

 1. Concluzii şi încheiere

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 Întrebările din ordinea de zi

a Ședinței Consiliului raional

din 30 septembrie 2022 propuse spre audieri publice la ora 9:00:

 Cu privire la mersul execuţiei bugetului raional pe semestrul I al anului 2022.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe.

 1. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa şi autoritatea publică locală de nivelul unu a or. Ocniţa.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe.

 1. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între autoritatea publică locală de nivelul doi Ocniţa şi autoritatea publică locală de nivelul unu a comunei Dîngeni.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe.

 1. Cu privire la aprobarea rețelei școlare și extrașcolare pentru anul de învățământ 2022-2023.

Raportor: Ivan Zaharco – șef direcție, Direcția Învățământ.

 1. Cu privire la casarea unor unități de transport din proprietatea raionului.

Raportor: Adrialina Vieru – auditor intern, Aparatul președintelui raionului.

 1. Cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de acordare a compensației pentru serviciile de transport unor categorii de populație din teritoriul raionului Ocnița.

Raportor:Iurie Rusu – șef direcție, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 1. Cu privire la gradul de pregătire a instituțiilor publice și a populației către perioada rece a anului.

Raportor: Galina Zalevscaia – vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea taxei de studii în Instituțiile de Învățământ Artistic Extrașcolar.

Raportor:Angela Crucichevici – șef secție, Secția Cultură

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2022.

Raportor: Constantin Gudima – șef direcție,  Direcția Finanțe.

 

   

Întrebările din ordinea de zi

a Ședinței Consiliului raional

din 30 septembrie 2022 propuse spre audieri publice la ora 11:00:

 1. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a drumului local R 14.2 Unguri-Otaci din administrarea Consiliului raional Ocnița în administrarea ÎS Administarția de Stat a Drumurilor.

Raportor: Elena Draghici – șef serviciu, SCGCD

 1. Cu privire la permisiunea de desființare a unor clădiri ale IMSP Spitalul raional Ocnița.

Raportor: Elena Draghici – șef serviciu, SCGCD

 1. Cu privire la permisiunea tăierii licite a arborilor pe teritoriul IMSP Spitalul raional Ocnița.

Raportor: Elena Draghici – șef serviciu, SCGCD

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor a.n.2004-1995 şi încorporarea  în serviciul militar în termen şi cu termen redus în perioada octombrie 2022- ianuarie 2023.

      Raportor: Leonid Palnițchi —  șef interimar al secției administrativ-  militare Ocnița, maior         

About rciumac