Aviz de prelungire a perioadei de depunere a documentelor

A V I Z

        În baza procesului-verbal nr.1 din 11 mai 2022 al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice, Vă aducem la cunoștință că, depunerea dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de auditor intern din Aparatul președintelui raionului, se prelungește pînă la data de 16 mai 2022 .

About rciumac