Aviz de prelungire a perioadei de depunere a dosarelor

A V I Z

        În baza procesului-verbal nr.1 din 28 septembrie 2021 al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice, Vă aducem la cunoștință că, depunerea dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de specialist principal în Serviciul construcții, gospodării comunale și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului se prelungește pînă la data de 30 septembrie 2021.

 

About rciumac