AVIZ Direcției economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru

A V I Z

        În baza procesului-verbal nr.1 din 14 decembrie 2020 al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice, Vă aducem la cunoștință că, depunerea dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de șef direcție al Direcției economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru se prelungește pînă la data de 16 decembrie 2020 .

 

About rciumac