AVIZ

debate-620x330

 

PRIVIND DESFĂȘURAREA

ŞEDINŢEI DE AUDIERI  PUBLICE

 A PROIECTELOR DE DECIZII       

PENTRU ȘEDINȚA CONSILIULUI RAIONAL OCNIȚA

25 iunie 2019

Aparatul președintelui  anunţă publicul interesat despre organizarea ședinței de examinare a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară Consiliului raional.

Audierile publice vor  avea loc marți, 25 iunie 2019, ora 9.00,  în sala de ședințe a Consiliului raional la adresa:or.Ocnița, str.Independenței,51 et. 3.

   Setul de materiale referitor la ordinea de zi și proiectele de decizii este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Ocnița: www.ocnita.md

           Propuneri referitoare la proiectele de decizii supuse audierilor publice le puteți expedia până la data de 28 iunie 2019, la adresa de email:aparat@ocnita.md

Cetăţenii  interesaţi sunt aşteptaţi cu propuneri şi sugestii cu privire la proiectele de decizii.

 

AGENDA DEZBATERILOR PUBLICE

 

 1. Cuvînt introductiv

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 

 1. Prezentarea proiectelor de decizii

        Autorii și raportorii proiectelor de decizii

 

 1. Dezbateri pe marginea proiectelor prezentate

 (Participanţii la eveniment)

 

 1. Concluzii şi încheiere

        Alexei Galușca, secretarul Consiliului raional

 

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

 1. Cu privire la modificarea  deciziei privind aprobarea bugetului pe anul 2019.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la monitoringul financiaral întreprinderilor municipale şi instituţiilor medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 1/4 din 29.03.2019 „cu privire la repartizarea profitului anului 2018 al Î.M. „Centrul stomatologic raional Ocniţa”

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la asigurarea bunei funcționări a „Centrului stomatologic raional Ocniţa” Î.M.
 2. Raportor:Ion Goinic, șef Centrului stomatologic raional Ocniţa” Î.M.
 3. Cu privire la aprobarea organigramei, statelor de personal precum și suplimentul la salariile de funcție ale personalului de conducere al IMSP „Spitalul raional Ocnița”.

Raportor: D. Guțu – director-interimar IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

 1. Cu privire la casarea bunurilor raportate la mijloace fixe la IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

Raportor: D. Guțu – director-interimar IMSP „Spitalul Raional Ocnița”.

 1. Cu privire la aprobarea suplimentului la salariu de funcție a personalului de conducere a IMSP CS Ocnița, IMSP CS Frunză și IMSP CS Otaci

Raportor: T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița, V. Casian — șef IMSP CS Otaci, E. Guțu — șef IMSP CS Frunză

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Seinic Aurica.

Raportor:E. Guțu — șef IMSP CS Frunză

 1. Cu privire la acordul trecerii unor bunuri din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a UTA de nivelul II Ocnița.

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la examinarea cererii dnei Zavidei Oxana, director „Stimul” AO

Raportor: Iu. Flocea — specialist principal

 1. Сu privire la modificarea Deciziei nr.4/4 din 22.11.2016 „Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şistatelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea și desfășurarea Programului de granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului local pentru grupurile de inițiativă a tinerilor.

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la acordul primirii în proprietate cu titlu gratis a utilajului sportiv PTP 523.

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților anul nașterii 2001-1992 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în toamna anului 2019.

Raportor: O.Bobrov- șef SAM, locotenent- colonel.

 1. Cu privire la delegarea a doi membri în Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală Raportor: A.Galușca – secretarul Consiliului raional

Raportor:A.Galușca, secretar al Consiliului raional

About rciumac