BCIS

pdfGhidul_FINAL_BCIS

pdfInfografic_BCIS_migratie_ro_ru

wordPrezentare Ghid

wordServicii Electronice_BCIS_2015

Introducere

 

Ghidul serviciilor prestate la nivel local reprezintă o cartografiere a serviciilor disponibile la nivel local, în domeniile asistenței și protecției sociale, angajării în câmpul muncii, antreprenoriat, agricultură — cât și a serviciilor funciare și cadastrale. Mai mult, Ghidul conţine un capitol separat cu servicii relevante pentru migranţi (în special emigranţi), repartizate în funcţie de etapa de migraţie: etapa pre-migrare, etapa migrare, etapa post-migrare.

Ghidul serviciilor prestate la nivel local a fost elaborat în anul 2012, cu participarea activă a prestatorilor de servicii din raioanele pilot (Sîngerei, Telenești, Nisporeni și Cantemir) în cadrul proiectului ”Abilitarea economică a femeilor prin creșterea oportunităților de angajare în câmpul muncii în Republica Moldova”, implementat de către Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Economiei, cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

În perioada 2014-2015 Ghidul a fost actualizat și îmbunătățit în cadrul proiectelor Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante și “Sporirea abilitării economice a femeilor din localitățile de pe ambele maluri ale rîului Nistru în Republica Moldova” implementate de UN Women, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Necesitatea elaborării acestui Ghid de servicii a fost determinată de insuficiența unei informări adecvate a populației, cu privire la disponibilitatea și accesibilitatea serviciilor, cât și de utilitatea elaborării unui set comun de informații referitoare la serviciile existente și modul de accesare a acestora.

Ghidul oferă un conținut informațional accesibil, fiind structurat astfel:

 1. Capitole (vizează domeniile de prestare a serviciilor):
 • Servicii prestate în domeniul protecției și asistenței sociale
 • Servicii prestate în domeniul angajării în câmpul muncii
 • Servicii prestate în domeniul dezvoltării afacerilor
 • Servicii prestate în domeniul agriculturii
 • Servicii funciare și cadastrale
 • Servicii pentru migranți
 1. Servicii:
 • Descrierea serviciilor
 • Eligibilitatea
 • Pașii necesari pentru a beneficia de servicii și alte informații relevante

Potențialii utilizatori ai acestui ghid sunt atât prestatorii de servicii din cadrul Birourilor Comune de Informaţii şi Servicii în procesul de furnizare a informației sau a serviciului, cât și autoritățile publice locale de nivel I și II, în vederea asigurării unui suport elementar populației rurale, în demersurile de soluționare a problemelor specifice cu care aceștia se confruntă.

În procesul de revizuire a Ghidului au participat:

 • prestatori de servicii din 22 raioane cu Birouri Comune de Informații și Servicii funcționale (Anenii Noi, Briceni, Cantemir, Călăraşi, Cimişlia, Comrat, Criuleni, Drochia, Dubăsari, Făleşti, Glodeni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Străşeni, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Teleneşti și Ungheni);
 • reprezentanți ai Administrației publice Centrale (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Economiei, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene , Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări Sociale, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Agenția Națională Relații Funciare și Cadastru, Camera de Comerț și Industrie, Agenția de Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Biroul Relaţii cu Diaspora, etc.);
 • organizații neguvernamentale relevante (ODIMM, Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”, Organizația Internațională pentru Migrație, Centrul de Informare al Muncitorilor Migranți, NEXUS, CIC ”Sociopolis”).

Procesul de revizuire al Ghidului a fost coordonat de către Institutul de Management, Administrare şi Politici Publice.

Opiniile și constatările exprimate în această publicație nu reflectă neapărat punctele de vedere ale UN Women sau Uniunii Europene.

Proiectele “Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante” și “Sporirea abilitării economice a femeilor din localitățile de pe ambele maluri ale rîului Nistru în Republica Moldova” aduc mulțumiri cordiale tuturor persoanelor care au fost implicate în procesul de elaborare și actualizare a prezentului Ghid!

Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Economică a Femeilor (UN Women) este o organizație ONU, care promovează egalitatea de gen și abilitarea femeilor. Lider Mondial pentru femei și fete, UN Women a fost instituită pentru intensificarea progresului în favoarea ameliorării situației femeilor și satisfacerea necesităților lor la nivel mondial.

UN Women susține statele membre ONU în adoptarea standardelor globale pentru realizarea egalității de gen și colaborează cu guvernele și societatea civilă pentru a dezvolta legi, politici, programe și servicii necesare pentru implementarea acestor standarde. UN Women susține participarea în mod egal a femeilor în toate aspectele vieții, axându-se asupra cinci domenii prioritare: creșterea nivelului de participare și reprezentare a femeilor în organele de conducere de la diferite nivele; încetarea violenței împotriva femeilor; implicarea femeilor în toate aspectele ce țin de pace și securitate; intensificarea abilitării economice a femeilor; și plasarea egalității de gen în centrul activităților de planificare și bugetare a dezvoltării naționale. UN Women coordonează, promovează și activitatea sistemului ONU în promovarea egalității de gen.

pdfAccesarea subventiilor in agricultura

pdfB2_Infografic_CIAS

pdfB2_Infografic_Formare_profes_someri

pdfB2_Infografic_Procedura de angajare in munca in strainatate

pdfB2_Infografic_Tutela

pdfEliberarea extrasului-certificatului din Registrul bunurilor imobile

pdfINFOGRAFIC_PATENTA

pdfINITIEREA AFACERII PROPRII