Comitetul naţional pentru combaterea TFU

trafic

La data  9 octombrie 2015, Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane s-a întrunit în şedinţă operativă cu secretarii Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU.

La şedinţa organizată de către a participat secretarul Comisiei raionale pentru combaterea TFU – Cotoman Cristina – specialist DASPF Ocniţa.

În cadrul şedinţei a fost prezentată informaţia cu privire la  implementarea politicilor de prevenire şi combatere a TFU în Republica Moldova, rezultate, tendinţe, provocări.  Expunerea Secretarilor Comisiilor teritoriale referitor la dificultăţile identificate la nivel local şi planificarea activităţilor pentru viitor a fost realizată printr-un exerciţiu interactiv în cadrul a 4 grupuri de lucru. Acest exerciţiu a fost susţinut de către expertul independent Laurenţia Filipshi, care ulterior a şi prezentat rezultatele  studiului  „Rolul şi capacitatea Comisiilor teritoriale  în realizarea politicilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi implicarea organizaţiilor neguvernamentale în acest proces».

 

Un subiect important al şedinţei a fost pregătirea şi desfăşurarea Campaniei naţionale „Săptămîna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane»15-21 octombrie 2015 cu genericul «Zece ani a Convenţiei Consiliului Europei privind Lupta Împotriva Traficului de Fiinţe Umane», care urmeazăa fi desfăşurată în toată republica. A fost discutată Matricea activităţilor deja stabilite, dar care rămâne deschisă pentru completare şi poate fi accesată pe site-ul www.antitrafic.gov.md

Fiecare secretar a Comisiei Teritoriale a primit un set de materiale, care vor fi utilizate în cadrul Campaniei nominalizate, dar şi în perioada ulterioară. Materialele au fost realizate de către şi cu suportul Misiunii OIM şi OSCE în

Moldova, Fundaţia Elveţiană  „Terre des Hommes», Centru Internaţional „La Strada».

 

About rciumac