Concurs pentru ocuparea funcţiei publice   de șef serviciu  Serviciul  construcții, gospodării comunale și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului

CONSILIUL RAIONAL OCNIŢA

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice  

de șef serviciu  Serviciul  construcții, gospodării comunale și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului

Aviz șef serviciu SCGCD

Scopul general al funcţiei planificarea  şi dirijarea activităţii specialiştilor din Serviciul construcţii, gospodării comunale şi drumuri prin asigurarea respectării şi implimentării legislaţiei din domeniul construcţiei, drumuri publice și gospodăriilor locativ comunale  în vederea realizării obiectivelor serviciului.

Sarcinile de bază:

  1. Elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare socială a raionului, programelor direcţiilor prioritare şi de perspectivă în domeniile respective.
  2. Elaborarea şi realizarea proiectului programului investiţional anual.
  3. Coordonarea activităţii agenţilor economici din domeniile serviciului prin implimentarea noilor tehnologii în utilizarea materialelor şi tehnicii speciale.
  4. Asistenţa metodică şi consultativă Consiliilor locale din teritoriul administrat în problemele legate de domeniul construcţiilor, gospodăriei comunale şi drumurilor publice.
  5. Examinarea adresărilor cetăţenilor.

Contribuirea la implementarea sistemului de control intern managerial

About rciumac