Concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de asistent social în primăria or.Otaci

  Direcția Asistență  Socială și Protecția Familiei Ocnița

anunță concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de asistent social în primăria or.Otaci .

La concurs vor fi admise persoanele cu studii superioare în domeniul asistenței sociale și administrație publică, psihopedagogice , sau juridice.

Candidații pentru ocuparea funcției de asistent social , vor prezenta Comisiei de concurs pînă la data de 07.09.2018 , următoarele acte de participare la concurs :

 • Cererea individuală de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile actelor de studii;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Curriculum vitae;
 • Certificatul medical din care rezultă că este apt medical , fizic și neuropsihic.

Abilități : 

cunoștințe compiuter, programe Word , Excel, lucru cu informația  , soluționarea de probleme , comunicarea eficientă , inteligență , responsabilitate , operativitate , loialitate , spirit de inițiativă , disciplină și punctualitate.

Candidații la funcția de asistent social trebuie să cunoască următoarele acte legislative :

 1. Legea asistenței sociale nr. 547 –XV din 25.12.2003.
 2. Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13.06.2008.
 3. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu disabilități nr.60 –XIX din 30.03.2012.
 4. Legea cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți , nr.140 din 14.06.2013.
 5. Regulamentul de activitate al Serviciului Asistență Socială Comunitară aprobat prin Ordinul Ministrului Protecției Sociale, Familiei și Copilului nr.54 din 10.06.2009.

 

Șeful DASPF                                                                              Iurie Rusu

 

Telefon de contact :0(271)2-45-81

About rciumac