Cu privire la aprivizionarea instituţiilor medico-sanitare publice din raionul Ocniţa cu echipament de protecţie contra îmbolnăvirii prin COVID-19 a personalului medical

COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A RAIONULUI OCNIȚA

DECIZIE nr.8

din 02 aprilie 2020                                                                                       or. Ocnița

„Cu privire la aprivizionarea instituţiilor medico-sanitare publice din raionul Ocniţa cu echipament de protecţie contra îmbolnăvirii prin COVID-19 a personalului medical”.

Examinînd raportul șefului serviciului asigurare tehnico-materială a Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale, dl Gudima Constantin, întocmit în baza demersurilor instituţiilor medico-sanitare publice din raion, s-a constatat că instituţiile medico-sanitare raionale necesită mijloace suplimentare de protecţie în legătură cu evoluţia situaţiei cauzate de răspîndirea infecţiei COVID-19.

Totodată, au fost contactaţi mai mulţi furnizori de echipament, fiind constatat un deficit acut pe piaţa internă de echipament medical de protecţie.

Decizie 8

Proces-verbal nr.8

About rciumac