Cu privire la starea exploatării blocului de locuit cu 9 nivele din str.Prieteniei, 153 din or.Otaci

COMISIA

PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE

A RAIONULUI OCNIȚA

 

DECIZIE nr.16

din  03 iulie 2020

Proces verbal ședința CSE Ocnița nr.16 din 03 iulie 2020

Cu privire la starea exploatării

blocului de locuit cu 9 nivele din

str.Prieteniei, 153 din or.Otaci

 

În conformitate cu art. 10, f); i) și art.25 (4) din Legea nr. 271 din 09.11.1994 ”Cu privire la protecția civilă”, în baza demersului primarului or.Otaci și a procesului verbal nr.10 din 26 iunie 2020 a Comisiei Situații Excepționale  din or.Otaci, Comisia pentru Situațiii Excepționale a raionului Ocnița,

 

DECIDE:

 

1.Se ia act de informația prezentată de dl primar al or.Otaci-D.Zavroțchiii, președinte al Comisiei Situații Excepționale locale și de  constatarea Secției Situații Excepționale Ocnița despre  starea exploatării blocului de locuit cu 9 nivele din

str.Prieteniei, 153 din or.Otaci.

2.Reeșind din rezultatele evaluării stării tehnice a blocului de locuit menționat, întocmit de grupul de experți ai Universității Tehnice a Moldovei la solicitarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se califică  starea  blocului de locuit de pe str.Prieteniei, 153 din or.Otaci, drept nesatisfăcătoare.

3.Se constată necesitatea urgentă de a efectua lucrări de consolidare sau demolare a blocului de locuit, întru evitarea unor posibile situații excepționale.

4.Avînd în vedere,  că primăria or.Otaci  și Consiliul raional nu pot suporta cheltuielile de  consolidare sau demolare a clădirii, se împuternicește președintele raionului , ca în termen de trei zile,  să înainteze un demers către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Comisia Națională pentru Situații Ecxepționale cu solicitarea repetată de a precăuta posibilitatea alocării surselor financiare necesare pentru efectuarea lucrărilor de consolidare sau demolare a blocului de locuit.

5.Prezenta decizia se va publica pe pagina web a Consiliului raional.

6.Realizarea prezentei Decizii mi-o asum.

 

Președintele CSE Ocnița                                                         IURIE PLOPA

Președintele raionului

 

Secretarul Comisiei   CSE                                                        Mihail Lazari

About rciumac