DECIZII 2012

DECIZII 2012

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 26 decembrie 2012

 

  1.Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012

2.Сu privire la corectarea Deciziei din 12.12.2012 privind aprobarea bugetului raional Ocniţa pe anul 2013.

3.Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acţiuni pentru realizarea Programului naţional privind controlulalcoolului pe perioada pînă la 2020.

4. Cu privire la luarea în proprietatea publică a raionului a unor bunuri transmise de Administraţia Publică Locală a or.Ocniţa.

5. Cu privire la adresarea  către Administraţia Publică Locală Clocuşna şi Corestăuţi,  privind transmiterea cu titlul gratis a unor imobile.

6.Cu privire la trecerea în rebut a unui bun imobil.

7.Cu privire la aprobarea nominală a comisiei de monitorizare a respectării Drepturilor Omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor.

8.Informaţii, anunţuri, declaraţii.

 DECIZIA №8/1
Din 26 decembrie 2012

 

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2013 în prima lectură.  
  DECIZIA №8/2
Din 
26 decembrie 2012
 
Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.
  DECIZIA №8/3
Din  
26 decembrie 2012
Cu privire la primirea în gestiunea Administraţiei Publice Locale de nivelul II a instituţiilor preuniversitare din teritoriul administrat.
  DECIZIA №8/4
Din  
26 decembrie 2012 
 
Cu privire la finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general conform noii metodologii, în bază de cost standard per elev.
DECIZIA №8/5
Din  
26 decembrie 2012
 
Сu privire la modificarea organigramei Consiliului Raional. 
 DECIZIA №8/6
Din  
26 decembrie 2012


 Cu privire la alegerea vicepreşedintelui raionului. 
DECIZIA №8/7
Din
26 decembrie 2012   
  Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/3 din 03 august 2012 „Cu privire la numirea în funcţie de Şef al Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei”. 
  Informaţii, anunţuri, declaraţii.

 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 12 decembrie 2012

 

  1.Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2013 în prima lectură. 

2. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.

3.Cu privire la primirea în gestiunea Administraţiei Publice Locale de nivelul II a instituţiilor preuniversitare din teritoriul administrat.

4.  Cu privire la finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general conform noii metodologii, în bază de cost standard per elev.

5. Сu privire la modificarea organigramei Consiliului Raional.

6. Cu privire la alegerea vicepreşedintelui raionului.

7. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/3 din 03 august 2012 „Cu privire la numirea în funcţie de Şef al Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei”.

8.Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2013 în a doua lectură.

9. Cu privire la demolarea unor imobile.

10. Cu privire la instituirea Consiliului colegial de coordonare a activităţii instituţiilor medicale din raion.

11.Cu privire la adresarea către Consiliul or.Ocniţa de a accepta transmiterea cu titlul gratis în proprietate publică a monumentului ostaşilor căzuţi în războiul din Afganistan.

12.Cu privire la darea în locaţiune a unui imobil din incinta IMSP СMF Ocniţa.

13.Cu privire la darea în locaţiune a unui birou din incinta Consiliului raional Întreprinderii Individuale „Ruslan-Tonu”.

14.Cu privire la darea în locaţiune a unui birou din incinta Consiliului raional Asociaţiei Producătorilor privaţi pentru dezvoltarea Agriculturii din raionul Ocniţa (AO „APPDA”).

15. Cu privire la examinarea cererii de demisie a dlui V.Djangulaşvili.

16. Cu privire la examinarea cererii de demisie a dlui V. Botnari.

17.Cu privire la acumulareările în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pe 11 luni al anului 2012 pe raionul Ocniţa şi datoriile agenţilor economici din teritoriu faţă de BASS.

18.Informaţii, anunţuri, declaraţii.

 DECIZIA №7/1
Din 12 decembrie 2012

 

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2013 în prima lectură.  
  DECIZIA №7/2
Din  
12 decembrie 2012
 
Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.
  DECIZIA №7/3
Din  
12 decembrie 2012
Cu privire la primirea în gestiunea Administraţiei Publice Locale de nivelul II a instituţiilor preuniversitare din teritoriul administrat.
  DECIZIA №7/4
Din  
12 decembrie 2012 
 
Cu privire la finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general conform noii metodologii, în bază de cost standard per elev.
DECIZIA №7/5
Din  
12 decembrie 2012
 
Сu privire la modificarea organigramei Consiliului Raional. 
 DECIZIA №7/6
Din  
12 decembrie 2012


 Cu privire la alegerea vicepreşedintelui raionului. 
DECIZIA №7/7
Din
12 decembrie 2012   
  Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/3 din 03 august 2012 „Cu privire la numirea în funcţie de Şef al Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei”. 
DECIZIA №7/8
Din  
12 decembrie 2012
  Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2013 în a doua lectură. 
DECIZIA №7/9
Din  
12 decembrie 2012
   Cu privire la demolarea unor imobile.
DECIZIA №7/10
Din  
12 decembrie 2012
Cu privire la instituirea Consiliului colegial de coordonare a activităţii instituţiilor medicale din raion. 
DECIZIA №7/11
Din
12 decembrie 2012
 Cu privire la adresarea către Consiliul or.Ocniţa de a accepta transmiterea cu titlul gratis în proprietate publică a monumentului ostaşilor căzuţi în războiul din Afganistan. 
DECIZIA №7/12
Din  
12 decembrie 2012
 Cu privire la darea în locaţiune a unui imobil din incinta IMSP СMF Ocniţa.  
DECIZIA №7/13
Din  
12 decembrie 2012
 Cu privire la darea în locaţiune a unui birou din incinta Consiliului raional Întreprinderii Individuale „Ruslan-Tonu”.
DECIZIA №7/14
Din  
12 decembrie 2012
 Cu privire la darea în locaţiune a unui birou din incinta Consiliului raional Asociaţiei Producătorilor privaţi pentru dezvoltarea Agriculturii din raionul Ocniţa (AO „APPDA”).
DECIZIA №7/15
Din  
12 decembrie 2012
 Cu privire la examinarea cererii de demisie a dlui V.Djangulaşvili.
DECIZIA №7/16
Din  
12 decembrie 2012
 Cu privire la examinarea cererii de demisie a dlui V. Botnari.
DECIZIA №7/17
Din  
12 decembrie 2012
 Cu privire la acumulareările în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pe 11 luni al anului 2012 pe raionul Ocniţa şi datoriile agenţilor economici din teritoriu faţă de BASS. 
  Informaţii, anunţuri, declaraţii.

 

 

DISPOZIŢIE nr.147

din 30 noiembrie 2012

 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 24 octombrie 2012

 

  1.Cu privire la instituirea serviciului „Transport elevi” în cadrul Direcţiei Învăţămînt.     

2.  Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.

3.  Cu privire la examinarea circularei Ministerului Sănătăţii despre lichidarea spitalului din com.Calaraşovca şi Secţiei psihiatrie din or.Frunză.

4.  Сu privire la gestionarea mijloacelor financiare distribuite în urma modificărilor bugetului raional şi a alocaţiilor din bugetul de stat pe anul 2012 (9 luni).

5.  Cu privire la examinarea problemelor legate de cazarea elevilor din liceele din or. Ocniţa.

6. Cu privire la modificarea Regulamentului de funcţionare a Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie şi Direcţiei Economie şi Privatizare.

7. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 din 06 iulie 2012 „ Cu privire la aprobarea organigramei, structurii efectivului şi statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.

8. Cu privire la comercializarea unor unităţi de transport.

9. Cu privire la casarea unor unităţi de transport.

10.  Cu privire la luarea în evidenţă militară a tinerilor născuţi în anul 1997 pe teritoriul raionului Ocniţa pe anul 2012-2013.

11. Cu privire la instituirea comisiei de primire-predare a instituţiilor de învăţămînt preuniversitare de la administraţia publica locală de nivelul I în gestiunea administraţiei publice locale de nivelul II.

12. Cu privire la numirea în funcţii dnii C.Gudima, V.Cazacu, D.Matveiciuc, I.Ciumac, L.Belonoşca.

13. Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat nr.253/12 din 08.08.2012.

14. Cu privire la nepasibilitatea privatizării publicaţiei periodice publice „Meridian Ocniţa”.

15. Cu privire la darea în locaţiune a unor birouri din incinta Consiliului raional.

16. Cu privire la darea în comodat a unor birouri din incinta Consiliului raional.

17.Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016.

18.Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acţiuni pentru realizarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016.

19.Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2011-2015.

20.Cu privire la aprobarea Programului teritorial de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţe de fier şi acid folic pînă în anul 2017.

21.Informaţii, anunţuri, declaraţii.

 DECIZIA №6/1
Din 24 octombrie 2012

 

  Cu privire la instituirea serviciului „Transport elevi” în cadrul Direcţiei Învăţămînt.  
  DECIZIA №6/2
Din 24 octombrie 2012
 
 
Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.
  DECIZIA №6/3
Din 24 octombrie 2012
Cu privire la examinarea circularei Ministerului Sănătăţii despre lichidarea spitalului din com.Calaraşovca şi Secţiei psihiatrie din or.Frunză.
  DECIZIA №6/4
Din 24 octombrie 2012
  
Сu privire la gestionarea mijloacelor financiare distribuite în urma modificărilor bugetului raional şi a alocaţiilor din bugetul de stat pe anul 2012 (9 luni).
DECIZIA №6/5
Din 24 octombrie 2012
 
 Cu privire la examinarea problemelor legate de cazarea elevilor din liceele din or. Ocniţa. 
 DECIZIA №6/6
Din 24 octombrie 2012


 Cu privire la modificarea Regulamentului de funcţionare a Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie şi Direcţiei Economie şi Privatizare.
DECIZIA №6/7
Din 24 octombrie 2012
  Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 din 06 iulie 2012 „ Cu privire la aprobarea organigramei, structurii efectivului şi statelor de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.
DECIZIA №6/8
Din 24 octombrie 2012
  Cu privire la comercializarea unor unităţi de transport.
DECIZIA №6/9
Din 24 octombrie 2012
  Cu privire la casarea unor unităţi de transport.
DECIZIA №6/10
Din 24 octombrie 2012
 Cu privire la luarea în evidenţă militară a tinerilor născuţi în anul 1997 pe teritoriul raionului Ocniţa pe anul 2012-2013.
DECIZIA №6/11
Din 24 octombrie 2012
 Cu privire la instituirea comisiei de primire-predare a instituţiilor de învăţămînt preuniversitare de la administraţia publica locală de nivelul I în gestiunea administraţiei publice locale de nivelul II.
DECIZIA №6/12
Din 24 octombrie 2012
 Cu privire la numirea în funcţii dnii C.Gudima, V.Cazacu, D.Matveiciuc, I.Ciumac, L.Belonoşca.
DECIZIA №6/13
Din 24 octombrie 2012
 Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat nr.253/12 din 08.08.2012.
DECIZIA №6/14
Din 24 octombrie 2012
 Cu privire la nepasibilitatea privatizării publicaţiei periodice publice „Meridian Ocniţa”.
DECIZIA №6/15
Din 24 octombrie 2012
 Cu privire la darea în locaţiune a unor birouri din incinta Consiliului raional.
DECIZIA №6/16
Din 24 octombrie 2012
 Cu privire la darea în comodat a unor birouri din incinta Consiliului raional.
DECIZIA №6/17
Din 24 octombrie 2012
 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016.
DECIZIA №6/18
Din 24 octombrie 2012
 Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acţiuni pentru realizarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016.
DECIZIA №6/19
Din 24 octombrie 2012
 Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Programului teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2011-2015.
DECIZIA №6/20
Din 24 octombrie 2012


Anexa №6/20
Din 24 octombrie 2012

 Cu privire la aprobarea Programului teritorial de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţe de fier şi acid folic pînă în anul 2017.
  Informaţii, anunţuri, declaraţii.

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 03 august 2012

 

 
  1. 1.     Cu privire la executarea bugetului raional pe simestrul I al anului 2012.      Raportor: dl C. Gudima – directorul Direcţiei Finanţe;  
  2. 2.     Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012. 

      Raportor: dl C. Gudima – directorul Direcţiei Finanţe; 

  1. 3.     Cu privire la numirea în funcţia de Şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.

           Raportor:dnul Ion Tomai – preşedintele raionului;

  1. 4.     Cu privire la trecerea la rebut a cazanelor demontate din cazangeria LT „M.Sadoveanu”.

      Raportor: dna V.Cazacu — Şef  Direcţia Învăţămînt;

  1. 5.     Cu privire la permisiunea Staţiei Zonale Asistenţă Medicală Urgentă Nord Punctul de asistenţă medicală urgenţă Calaraşovca de a efectua lucrări de modernizare a geamurilor şi termoizolarea edificiului.

      Raportor: B.Sîtnic – Şef secţie CGCD;

  1. 6.     Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului de Administrare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

       Raportor: Direcţia Asistenţă Socială şi  Protecţie a Familiei;  

  1. 7.      Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor a.n. 1994-1995 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în toamna 2012. 

  Raportor:O.Bobrov-Şef secţie administrativ militară;

  1. 8.     Cu privire la desemnarea unor consilieri în componenţa Consiliului administrativ al fondului de susţinere a populaţiei. 

            Raportor:A.Galuşca-secretarul Consiliului raional.

  1. 9.     Cu privire la examinarea Deciziei Consiliului comunal Vălcineţ. 

             Raportor:A.Galuşca-secretarul Consiliului raional.

  1. 10.           Informaţii, anunţuri, declaraţii. 
 DECIZIA №5/1
Din 03 august 2012

Anexele  5/1
Din  
03 august 2012

  Cu privire la executarea bugetului raional pe simestrul I al anului 2012. 
  DECIZIA №5/2
Din 03 august 2012
 
 
Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.
  DECIZIA №5/3
Din 03 august 2012
Cu privire la numirea în funcţia de Şef Direcţie asistenţă socială şi protecţie a familiei.
  DECIZIA №5/4
Din 03 august 2012
  
Cu privire la trecerea la rebut a cazanelor demontate din cazangeria LT „M.Sadoveanu”.
DECIZIA №5/5
Din 03 august 2012
 
 Cu privire la permisiunea Staţiei Zonale Asistenţă Medicală Urgentă Nord Punctul de asistenţă medicală urgenţă Calaraşovca de a efectua lucrări de modernizare a geamurilor şi termoizolarea edificiului. 
 DECIZIA №5/6
Din 03 august 2012


 Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului de Administrare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.
DECIZIA №5/7
Din 03 august 2012
  Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor a.n. 1994-1995 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în toamna 2012.
DECIZIA №5/8
Din 03 august 2012
  Cu privire la desemnarea unor consilieri în componenţa Consiliului administrativ al fondului de susţinere a populaţiei.
DECIZIA №5/9
Din 03 august 2012
   Cu privire la examinarea Deciziei Consiliului comunal Vălcineţ.
  Informaţii, anunţuri, declaraţii.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 06 Iulie 2012

 

  Ordinea de zi
a şedinţei  ordinare a Consiliului  raional
din 06.07.2012

1. Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat privind anularea actului administrativ nr.113/12 din 24.04.2012.

2.  Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat privind anularea actului administrativ nr.141/12 din 31.05.2012.

3.    Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.

4.  Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi efectivului statelor   de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional.

5.  Cu privire la informarea Consiliului raional despre optimizarea reţelei şcolare în raionul Ocniţa.

6.  Cu privire la Planul raional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pentru anii 2012 — 2015.

7.  Cu privire la aprobarea măsurilor de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2012-2013.

8.  Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor agricole, proprietate privată a persoanei fizice Danu Pavel cu numărul cadastral 6231108098.

9.  Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor agricole, proprietate privată a persoanei fizice Chiriac Veaceslav cu numerele cadastrale 6231107122 şi 6231107121.

10.    Cu privire la modificarea categoriei de terenuri agricole, proprietate privată a persoanei fizice Chiriac Veaceslav cu numărul  cadastral 6231109195.

11.  Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unor terenuri agricole, proprietate publică a unităţii administrative teritoriale Lipnic.

12.   Cu privire la acordarea  unui birou Uniunii raionale Ocniţa a veteranilor războiului din Afganistan.

13.    Cu privire la modificarea Deciziei 5/4 din 12 august 2011„Cu privire la  înstrăinarea unor bunuri imobile”.

14.   Cu privire la distribuirea unităţilor de transport cu destinaţie specială.

15.  Informaţii, anunţuri, declaraţii.

 DECIZIA №4/1
Din 06 iulie 2012
  Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat privind anularea actului administrativ nr.113/12 din 24.04.2012.
 DECIZIA №4/2
Din 06 iulie 2012
 
 
Cu privire la examinarea sesizării Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat privind anularea actului administrativ nr.141/12 din 31.05.2012.
 DECIZIA №4/3
Din 06 iulie 2012
 
Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.
 DECIZIA №4/4
Din 06 iulie 2012
 
 
Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi efectivului statelor   de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional.
DECIZIA №4/5
Din 06 iulie 2012
 
  Cu privire la informarea Consiliului raional despre optimizarea reţelei şcolare în raionul Ocniţa.
DECIZIA №4/6
Din 06 iulie 2012

Plan

 Cu privire la Planul raional de acţiuni privind prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului pentru anii 2012 — 2015.
DECIZIA №4/7
Din 06 iulie 2012
  Cu privire la aprobarea măsurilor de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2012-2013.
DECIZIA №4/8
Din 06 iulie 2012
  Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor agricole, proprietate privată a persoanei fizice Danu Pavel cu numărul cadastral 6231108098.
DECIZIA №4/9
Din 06 iulie 2012
 Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenurilor agricole, proprietate privată a persoanei fizice Chiriac Veaceslav cu numerele cadastrale 6231107122 şi 6231107121.
DECIZIA №4/10
Din 06 iulie 2012
 Cu privire la modificarea categoriei de terenuri agricole, proprietate privată a persoanei fizice Chiriac Veaceslav cu numărul  cadastral 6231109195.
DECIZIA №4/11
Din 06 iulie 2012
 Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unor terenuri agricole, proprietate publică a unităţii administrative teritoriale Lipnic.
DECIZIA №4/12
Din 06 iulie 2012
 Cu privire la acordarea  unui birou Uniunii raionale Ocniţa a veteranilor războiului din Afganistan.
DECIZIA №4/13
Din 06 iulie 2012
 Cu privire la modificarea Deciziei 5/4 din 12 august 2011„Cu privire la  înstrăinarea unor bunuri imobile”.
DECIZIA №4/14
Din 06 iulie 2012
 Cu privire la distribuirea unităţilor de transport cu destinaţie specială.
  Informaţii, anunţuri, declaraţii.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 08  Mai 2012

 

  Ordinea de zi
a şedinţei  ordinare a Consiliului  raional
din 08.05.2012

1. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2012.

2. Cu privire la optimizarea reţelei şcolare în or.Ocniţa.

3. Cu privire la aprobarea organigramei,structurii şi efectivului statelor  

de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional.

4.Cu privire la examinarea cererii dnei L.Capmoale, şef Direcţia asistenţă socială şi protecţia faniliei.

5. Diverse.

 DECIZIA №3/1
Din 08 mai 2012
 Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2012.
 DECIZIA №3/2
Din 08 mai 2012

Nota №3/2
Din 08 mai 2012

  Cu privire la optimizarea reţelei şcolare în or.Ocniţa.
 DECIZIA №3/3
Din 08 mai 2012
Cu privire la aprobarea organigramei,structurii şi efectivului statelor  

de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional.

 DECIZIA №3/4
Din 08 mai 2012
 
Cu privire la examinarea cererii dnei L.Capmoale, şef Direcţia asistenţă socială şi protecţia faniliei.
     Diverse.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 29  Martie 2012

 

  Ordinea de zi
a şedinţei  ordinare a Consiliului  raional
din 29 martie 2012

1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional.

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a fondului local de susţinere socială.

4. Cu privire la aprobarea  Regulamentului cu privire la serviciul de ajutor la domiciliu a persoanelor singuratice şi inapte de muncă.

5. Cu privire la aprobarea Regulamentelor de funcţionare a direcţiior, secţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului raional.

6. Cu privire la alocarea mijloacelor din fondul de rezervă.

7. Cu privire la modificarea Deciziei 1/8 din 27 ianuarie 2012 ,,Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi efectivului, precum şi statele de personal ale subdiviziunilor Consiliului raional”.

8. Cu privire la luarea în proprietate publică a unor bunuri  imobile.

9. Cu privire la transmiterea în administrare a bunurilor imobile.

10. Cu privire la transmiterea  în proprietate publică a unor bunuri imobile.

11. Cu privire la rezilierea contractelor de locaţiune cu domnii: N.Capmoale, A.Gheorghiţa, A.Vahnovan, L.Lungu, V.Chilat.

12. Cu privire la comercializarea unor bunuri imobile.

13. Cu privire la prezentarea raportului de inventariere a bunurilor publice şi private ale raionului.
14. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor anilor 1994-1995 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în primăvara  anului 2012.

15. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor.

16. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Campaniei de înverzire, salubrizare şi amenajare a teritoriului.

17. Cu privire la conferirea gimnaziului Verejeni numele lui Alexandru Groppa.

18. Cu privire la abrogarea Deciziei nr.5/12 din 12 august 2011 privind ridicarea mandatelor de consilier în Consiliul raional.

 DECIZIA №2/1
Din 29 martie 2012
 Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.
DECIZIA №2/2
Din 29 martie 2012
  Cu privire la aprobarea Regulamentului despre utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Consiliului raional.
DECIZIA №2/3
Din 29 martie 2012
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a fondului local de susţinere socială.
DECIZIA №2/4
Din 29 martie 2012

 
Cu privire la aprobarea  Regulamentului cu privire la serviciul de ajutor la domiciliu a persoanelor singuratice şi inapte de muncă.
DECIZIA №2/5
Din 29 martie 2012
 
  Cu privire la aprobarea Regulamentelor de funcţionare a direcţiior, secţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului raional.
DECIZIA №2/6
Din 29 martie 2012
Cu privire la alocarea mijloacelor din fondul de rezervă.
DECIZIA №2/7
Din 29 martie 2012
Cu privire la modificarea Deciziei 1/8 din 27 ianuarie 2012 ,,Cu privire la aprobarea organigramei, structurii şi efectivului, precum şi statele de personal ale subdiviziunilor Consiliului raional”.
DECIZIA №2/8
Din 29 martie 2012
Cu privire la luarea în proprietate publică a unor bunuri  imobile.
DECIZIA №2/9
Din 29 martie 2012
Cu privire la transmiterea în administrare a bunurilor imobile.
DECIZIA №2/10
Din 29 martie 2012
Cu privire la transmiterea  în proprietate publică a unor bunuri imobile.
DECIZIA №2/11
Din 29 martie 2012
Cu privire la rezilierea contractelor de locaţiune cu domnii: N.Capmoale, A.Gheorghiţa, A.Vahnovan, L.Lungu, V.Chilat.
DECIZIA №2/12
Din 29 martie 2012
Cu privire la comercializarea unor bunuri imobile.
DECIZIA №2/13
Din 29 martie 2012
Cu privire la prezentarea raportului de inventariere a bunurilor publice şi private ale raionului.
DECIZIA №2/14
Din 29 martie 2012
Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor anilor 1994-1995 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în primăvara  anului 2012.
DECIZIA №2/15
Din 29 martie 2012
Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor.
DECIZIA №2/16
Din 29 martie 2012
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Campaniei de înverzire, salubrizare şi amenajare a teritoriului.
DECIZIA №2/17
Din 29 martie 2012
Cu privire la conferirea gimnaziului Verejeni numele lui Alexandru Groppa.
DECIZIA №2/18
Din 29 martie 2012
Cu privire la abrogarea Deciziei nr.5/12 din 12 august 2011 privind ridicarea mandatelor de consilier în Consiliul raional.

 

  ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 27  Ianuarie 2012

 

                                                    Ordinea de zi 

                            a şedinţei ordinare a Consiliului  raional

                                                  din 27.01.2012

      1. Cu privire la informarea Consiliului Raional despre activitatea    executivului raional.      2. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2012 corelat cu        Legea     Bugetului de stat. 

     3. Cu privire la coordonarea activităţilor APL şi a organelor afacerilor
  interne în combaterea criminalităţii şi asigurării ordinii publice înteritoriul administrat.

4. Cu privire la aprobarea raportului despre executarea  bugetului raional pe anul  2011 şi utilizarea fondului de rezervă. 

5.  Cu privire la examinarea raportului de audit a Curţii de conturi.    6.  Cu privire la scutirea de plată a taxei pentru studii la Şcoala de Arte a doi  copii  din familia Hristiuc.

    7. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.

     8. Cu  privire la aprobarea organigramei, structurii şi efectivului, precum şi statele de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului  Raional.

     9. Cu privire la confirmarea în funcţie publică a dnei V. Cazacu.

    10. Cu privire la aderarea raionului Ocniţa la Euroregiunea ,,Nistru”.

     11. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

     12.  Cu privire la transmiterea unui bun imobil.

          

 DECIZIA 1/1
Din 27 ianuarie 2012
 Cu privire la informarea Consiliului Raional despre activitatea    executivului raional.

DECIZIA 1/2
Din 27 ianuarie 2012
  Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2012 corelat cu        Legea     Bugetului de stat.
 
DECIZIA 1/3
Din 27 ianuarie 2012
Cu privire la coordonarea activităţilor APL şi a organelor afacerilor
  interne în combaterea criminalităţii şi asigurării ordinii publice înteritoriul administrat. 
DECIZIA 1/4
Din 27 ianuarie 2012

Anexele  1/4
Din 27 ianuarie 2012
 
Cu privire la aprobarea raportului despre executarea  bugetului raional pe anul  2011 şi utilizarea fondului de rezervă.
DECIZIA 1/5
Din 27 ianuarie 2012
 
  Cu privire la examinarea raportului de audit a Curţii de conturi.
DECIZIA 1/6
Din 27 ianuarie 2012
Cu privire la scutirea de plată a taxei pentru studii la Şcoala de Arte a doi  copii  din familia Hristiuc.
DECIZIA 1/7
Din 27 ianuarie 2012
Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2012.
DECIZIA 1/8
Din 27 ianuarie 2012
Cu  privire la aprobarea organigramei, structurii şi efectivului, precum şi statele de personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului  Raional.
DECIZIA 1/9
Din 27 ianuarie 2012
Cu privire la confirmarea în funcţie publică a dnei V. Cazacu.
DECIZIA 1/10
Din 27 ianuarie 2012
Cu privire la aderarea raionului Ocniţa la Euroregiunea ,,Nistru”.
DECIZIA 1/11
Din 27 ianuarie 2012
Cu privire la transmiterea unor bunuri.
DECIZIA 1/12
Din 27 ianuarie 2012
Cu privire la transmiterea unui bun imobil.