DECIZII 2013

DECIZII 2013

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

18 decembrie 2013

  1.Cu privire la executarea bugetului pe 9 luni ale anului 2013.

2.Cu privire  la aprobarea bugetului raional pe anul 2014 în prima lectură.

3. Cu privire la rezultatele inspectării financiare ale unor subdiviziuni ale Consiliului raional.

4.Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2013

5.Cu privire la finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general în anul 2014.

6.Cu privire  la aprobarea bugetului raional pe anul 2014 în a doua lectură.

7.  Cu privire la expunerea la vînzare a acțiunilor eminentului „Vita – Nova” SA, care sînt în proprietatea Consiliului raional.

8.Cu privire la modificarea Regulamentului de activitate a Orchestrei de muzică populară  „Rapsozii Nordului” a Consiliului raional.

9 .Cu privire la îndemnizațiile pentru funcțiile didactice manageriale din instituțiile de învățămînt artistic extrașcolar.

10.Cu privire la modificarea componenței Comisiei speciale de acordare a îndemnizației unice.

11. Cu privire la aprobarea rețelei  drumurilor publice de însemnătate raională.

12. Cu privire la instituirea comisiei de rechiziție a bunurilor și prestării de servicii în interes public.

13.Cu privire la transmiterea la balanța APL Frunză a combustibilului solid

14.Cu privire la modificarea componenței comisiei consultative de specialitate în domeniul economiei, finanțe și buget

15.Cu privire la unele modificări ale Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Azilului pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități

16.Informații, anunțuri, declarații

 
 
 

 DECIZIA №7/1
Din 18.12.2013


 

Cu privire la executarea bugetului pe 9 luni ale anului 2013.
 DECIZIA №7/2
Din    
 18.12.2013
 
Cu privire  la aprobarea bugetului raional pe anul 2014 în prima lectură.
 DECIZIA №7/3
Din   
 18.12.2013
Cu privire la rezultatele inspectării financiare ale unor subdiviziuni ale Consiliului raional
  DECIZIA №7/4
Din   
 18.12.2013

Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2013
 DECIZIA 7/5
Din   
 18.12.2013
Cu privire la finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general în anul 2014.
 DECIZIA №7/6
Din   
 18.12.2013


Cu privire  la aprobarea bugetului raional pe anul 2014 în a doua lectură. 
 DECIZIA №7/7
Din
 18.12.2013
Cu privire la expunerea la vînzare a acțiunilor eminentului „Vita – Nova” SA, care sînt în proprietatea Consiliului raional
 DECIZIA №7/8
Din
 18.12.2013
 Cu privire la modificarea Regulamentului de activitate a Orchestrei de muzică populară  „Rapsozii Nordului” a Consiliului raional.
 DECIZIA №7/9
Din
 18.12.2013
 Cu privire la îndemnizațiile pentru funcțiile didactice manageriale din instituțiile de învățămînt artistic extrașcolar.
 DECIZIA №7/10
Din 
 18.12.2013
  Cu privire la modificarea componenței Comisiei speciale de acordare a îndemnizației unice
 DECIZIA №7/11
Din
 18.12.2013
 Cu privire la aprobarea rețelei  drumurilor publice de însemnătate raională.
 DECIZIA №7/12
Din
 18.12.2013
 Cu privire la instituirea comisiei de rechiziție a bunurilor și prestării de servicii în interes public.  
 DECIZIA №7/13
Din
 18.12.2013
Cu privire la transmiterea la balanța APL Frunză a combustibilului solid
 DECIZIA №7/14
Din
 18.12.2013
Cu privire la modificarea componenței comisiei consultative de specialitate în domeniul economiei, finanțe și buget
 DECIZIA №7/15
Din
 18.12.2013
Cu privire la unele modificări ale Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Azilului pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități
Anunțuri, propuneri, informații

 

 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

10 octombrie2013

  1.Cu privire la mersulexecutăriibugetuluiraionalpe 6 luni ale anului 2013.

2.Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2013.

3. Cu privire la realizareaHotărîriiGuvernuluiRepublicii Moldova nr.434 din     23.07.1996 „Cu privire la școlarizareacopiilor de vîrsta 7-16 ani”.

4. Cu privire la alimentarea elevilor în instituțiile educaționale din teritoriul administrat

5. Cuprivire  laîndemnizațiilepentrufuncțiiledidacticemanageriale din instituțiile de învățămîntpreuniversitar.

6 Cu privire la pregătireacătreperioadareceaanului 2013-2014.

7.  Cu privire la transmitereaînadministrarea IMSP SpitalulRaionalOcnița a unuiimobil.

8. Cu privire la efectuareacontrolului medical al recruțilora.n. 1995-1986 șiîncorporareaînserviciulmilitarîntermenși cu termenredusîntoamnaanului 2013.

9 .Cu privire la activitățile de atragereainvestițiilorșivalorificarealorpeparcursulanilor 2012-2013.

10. Cu privire la adresareacătreGuvernulRepublicii Moldova privindtransmiterea cu titlu gratis a unui bun imobil din proprietateapublică a statuluiînproprieteteapublicăaadministrațieipublice locale de nivelul II.

11. Cu privire la includereaacțiuniloremitentului SA „Vita-Nova” înlistabunurulorpublicesupuseprivatizării.

12. Cu privire la instituireaÎntreprinderiimunicipale „Centrul Stomatologic Raional” Ocnița. 
 

13. Cu privire la aprobarea actelor de casare a unor plantații multianuale din comuna Caralașovca și s. Berezovca

14. Cu privire la transmitereaînproprietetea APL Otaci a unorbunuri

15. Cu privire la transmitereaunorbunuri din gestiuneauneiinstituțiiîngestiuneaalteiinstituții

 

16. Cu privire la transmitereaîn administrare a stației de epurare

17. Cu privire la luarea la balanțacontabilă a unormateriale de construcție

18. Cu privire la instituireaserviciului transport perutaCodreni – Otaci

19. Anunțuri, propuneri, informații
 

 DECIZIA №6/1
Din 10.10.2013

 anexa
 

Cu privire la mersulexecutăriibugetuluiraionalpe 6 luni ale anului 2013.
 DECIZIA №6/2
Din    
 15.10.2013
 
Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2013.
 DECIZIA №6/3
Din   
 10.10.2013
Cu privire la aprobarea actelor de casare a unor plantații multianuale din comuna Caralașovca și s. Berezovca
  DECIZIA №6/4
Din   
 10.10.2013

Cu privire la alimentarea elevilor în instituțiile educaționale din teritoriul administrat
 DECIZIA /5
Din   
 10.10.2013
Cuprivire  laîndemnizațiilepentrufuncțiiledidacticemanageriale din instituțiile de învățămîntpreuniversitar.
 DECIZIA №6/6
Din   
 10.10.2013


 Cu privire la pregătireacătreperioadareceaanului 2013-2014. 
 DECIZIA №6/7
Din
 10.10.2013
Cu privire la transmitereaînadministrarea IMSP SpitalulRaionalOcnița a unuiimobil.
 DECIZIA №6/8
Din
 10.10.2013
 Cu privire la efectuareacontrolului medical al recruțilora.n. 1995-1986 șiîncorporareaînserviciulmilitarîntermenși cu termenredusîntoamnaanului 2013.
 DECIZIA №6/9
Din
 10.10.2013
 Cu privire la activitățile de atragereainvestițiilorșivalorificarealorpeparcursulanilor 2012-2013.
 DECIZIA №6/10
Din 
 10.10.2013
  Cu privire la adresareacătreGuvernulRepublicii Moldova privindtransmiterea cu titlu gratis a unui bun imobil din proprietateapublică a statuluiînproprieteteapublicăaadministrațieipublice locale de nivelul II 
 DECIZIA №6/11
Din
 10.10.2013
 Cu privire la includereaacțiuniloremitentului SA „Vita-Nova” înlistabunurulorpublicesupuseprivatizării.
 DECIZIA №6/12
Din
 10.10.2013
 Cu privire la instituireaÎntreprinderiimunicipale „Centrul Stomatologic Raional” Ocnița.  
 DECIZIA №6/13
Din
 10.10.2013
Cu privire la aprobarea actelor de casare a unor plantații multianuale din comuna Caralașovca și s. Berezovca
 DECIZIA №6/14
Din
 10.10.2013
  Cu privire la transmitereaînproprietetea APL Otaci a unorbunuri
  DECIZIA №6/15
Din
 10.10.2013
  Cu privire la transmitereaunorbunuri din gestiuneauneiinstituțiiîngestiuneaalteiinstituții
 DECIZIA №6/16
Din
 10.10.2013
Cu privire la transmitereaîn administrare a stației de epurare
 DECIZIA №6/17
Din
 10.10.2013
Cu privire la luarea la balanțacontabilă a unormateriale de construcție
 DECIZIA №6/18
Din
 10.10.2013
Cu privire la instituireaserviciului transport perutaCodreni – Otaci
Anunțuri, propuneri, informații

 

 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 28 iunie 2013

  1.Cu privire la activitateaDirecţieiAsistenţăSocialăşiProtecţie a Familieiînvedereaprestăriiserviciilor de asistenţăsocială la domiciliu.

2.Cu privire la instituirea serviciului de asistenţă personală. 

3.Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 din 06.07.2012 „ Cu privire la aprobarea organigramei structurii efectivului şi statelor de personal ale subdiviziunilor Consiliului raional”. 

4. Cu privire la aprobarea măsurilor de pregătire a economiei şi sferei sociale din raion pentru activitatea în perioada rece  2013-2014. 

5.Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii 2013-2014. 

6.Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 p.1 din 25.04.2013 despre aprobarea reţelei şcolare pe anul de studii 2013-2014. 

7.Cu privire la publicaţia periodică „Meridian Ocniţa”.

8.Cu privire la utilizarea unor mijloace de transport.

9. Cu privire la modificareabugetuluiraionalpeanul 2013. 

10.Cu privire la rezultatele monitoringului financiar al întreprinderilor municipale şi IMSP fondate de Consiliul raional.

11.Cu privire la eliberarea din funcţie al directorului IMSP CMF Ocniţa.

12.Cu privire la transmiterea unor bunuri cu titlul gratis grădiniţei de copii din s.Naslavcea.
 

13.Cu privire la casarea unor mijloace tehnice.

14.Cu  privire  la  aprobarea actelor de casare a plantațiilor multianuale. 

15.Informaţii, anunţuri, declaraţii
 

 DECIZIA №5/1
Din 28.06.2013

 

Cu privire la activitateaDirecţieiAsistenţăSocialăşiProtecţie a Familieiînvedereaprestăriiserviciilor de asistenţăsocială la domiciliu. 
 DECIZIA №5/2
Din    
28.06.2013
 
Cu privire la instituirea serviciului de asistenţă personală.
 DECIZIA №5/3
Din   
28.06.2013
Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 din 06.07.2012 „ Cu privire la aprobarea organigramei structurii efectivului şi statelor de personal ale subdiviziunilor Consiliului raional”.
  DECIZIA №5/4
Din   
28.06.2013

Cu privire la aprobarea măsurilor de pregătire a economiei şi sferei sociale din raion pentru activitatea în perioada rece  2013-2014.
 DECIZIA №5/5
Din   
28.06.2013
Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii 2013-2014.
 DECIZIA №5/6
Din   
28.06.2013


 Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 p.1 din 25.04.2013 despre aprobarea reţelei şcolare pe anul de studii 2013-2014. 
 DECIZIA №5/7
Din 
 28.06.2013
Cu privire la publicaţia periodică „Meridian Ocniţa”.
 DECIZIA №5/8
Din 
 28.06.2013
 Cu privire la utilizarea unor mijloace de transport. 
 DECIZIA №5/9
Din 
 28.06.2013
 Cu privire la modificareabugetuluiraionalpeanul 2013. 
 DECIZIA №5/10
Din 
 28.06.2013
 Cu privire la rezultatele monitoringului financiar al întreprinderilor municipale şi IMSP fondate de Consiliul raional. 
 DECIZIA №5/11
Din 
 28.06.2013
 Cu privire la eliberarea din funcţie al directorului IMSP CMF Ocniţa.
 DECIZIA №5/12
Din 
 28.06.2013
 Cu privire la transmiterea unor bunuri cu titlul gratis grădiniţei de copii din s.Naslavcea. 
 DECIZIA №5/13
Din 
 28.06.2013
Cu privire la casarea unor mijloace tehnice. 
 DECIZIA №5/14
Din 
 28.06.2013
 Cu  privire  la  aprobarea actelor de casare a plantațiilor multianuale. 
  Informaţii, anunţuri, declaraţii.

 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 25 aprilie 2013

  1.Cu privire la executareabugetuluiraionalpeanul 2012 şiutilizareafondului de rezervă. 

2.Сu privire la iniţierea „Festivalului Regional al cîntecului popular Tudor Negară”.

3.Cu privire la reorganizarea IMSP CMF Ocniţa şi fondarea IMSP CS Ocniţa, Frunză, Bîrlădeni..

4.Cu privire la numirea în funcţiea directorului IMSP CS Ocniţa. 

5. Cu privire la numirea în funcţiea directorului IMSP CS Frunză.

6.Cu privire la numirea în funcţiea directorului IMSP CS Bîrlădeni. 

7.Cu privire la prelungirea contractului cu dl Fiodor Iurcu directorulInstituţiei Medico-Sanitare Publice  SP Ocniţa.

8.Cu privire la aprobarea reţelei şcolare în raionul Ocniţa pentru anii de studii 2013-2014..

9. Cu privire la aprobareaindemnizaţiilorpentrufuncţiiledidactice de conducere din instituţiile de învăţămîntpreuniversitar.

10.Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al serviciului raional de asistenţă psihopedagogică în subordinea Direcţiei învăţămînt Ocniţa.

11.Cu privire la Acordul de Parteneriat şi cooperare între Consiliul raional Ocniţa şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM).

12.Cu privire la efectuarea în anul 2014 a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor în raionul Ocniţa. 

13.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice a or.Ocniţa.

14.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice a com.Corestăuţi. 

15.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice Clocuşna.

16.Cu privire la luarea în proprietate publică cu titlu gratis a unui autovehicol.
 

17.Cu privire la transmiterea în gestiunea instituţiilor preuniversitare a unor unităţi de transport..
 

18.Cu privire la organizareaodihnei de vară a copiilor. 
 

19.Cu privire la efectuarea controlului  medical al recruţilor a.n.1995-1986 şi încorporarea  în serviciul militar în termen şi cu termen redus în  primăvara anului 2013. 
 

20.Cu privire la modificareabugetuluiraionalpeanul 2013.

 

21.Cu privire la casarea unor utilaje medicale.

22.Cu privire la modificarea Regulamentelor IMSP din raion.

23.Cu privire la formarea comisiei de primire-predare a bilanţului
de la bugetul local la bugetul republican.

 

24.Informaţii, anunţuri, declaraţii
 

 DECIZIA №4/1
Din 25 aprilie 2013

 

Cu privire la executareabugetuluiraionalpeanul 2012 şiutilizareafondului de rezervă. 
 DECIZIA №4/2
Din    
  
25 aprilie 2013
 
Сu privire la iniţierea „Festivalului Regional al cîntecului popular Tudor Negară”.
 DECIZIA №4/3
Din   
  
25 aprilie 2013
Cu privire la reorganizarea IMSP CMF Ocniţa şi fondarea IMSP CS Ocniţa, Frunză, Bîrlădeni.
  DECIZIA №4/4
Din   
  
25 aprilie 2013
Cu privire la numirea în funcţiea directorului IMSP CS Ocniţa.
 DECIZIA №4/5
Din   
  
25 aprilie 2013
Cu privire la numirea în funcţiea directorului IMSP CS Frunză.
 DECIZIA №4/6
Din   
  
25 aprilie 2013

 Cu privire la numirea în funcţiea directorului IMSP CS Bîrlădeni.
 
 DECIZIA №4/7
Din 
  
25 aprilie 2013
 Cu privire la prelungirea contractului cu dl Fiodor Iurcu directorulInstituţiei Medico-Sanitare Publice  SP Ocniţa.
 DECIZIA №4/8
Din
 
 
25 aprilie 2013
 Cu privire la aprobarea reţelei şcolare în raionul Ocniţa pentru anii de studii 2013-2014.
 DECIZIA №4/9
Din
 
 
25 aprilie 2013
 Cu privire la aprobareaindemnizaţiilorpentrufuncţiiledidactice de conducere din instituţiile de învăţămîntpreuniversitar.
 DECIZIA №4/10
Din
 
 
25 aprilie 2013
 Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al serviciului raional de asistenţă psihopedagogică în subordinea Direcţiei învăţămînt Ocniţa.
 DECIZIA №4/11
Din
 
 
25 aprilie 2013
 Cu privire la Acordul de Parteneriat şi cooperare între Consiliul raional Ocniţa şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM). 
 DECIZIA №4/12
Din
 
 
25 aprilie 2013
 Cu privire la efectuarea în anul 2014 a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor în raionul Ocniţa.
 DECIZIA №4/13
Din
 
 
25 aprilie 2013
 Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice a or.Ocniţa. 
 DECIZIA №4/14
Din
 
 
25 aprilie 2013
 Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice a com.Corestăuţi. 
 DECIZIA №4/15
Din
 
 
25 aprilie 2013
 Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice Clocuşna. 
 DECIZIA №4/16
Din
 
 
25 aprilie 2013
 Cu privire la luarea în proprietate publică cu titlu gratis a unui autovehicol.
 DECIZIA №4/17
Din
 
 
25 aprilie 2013
 Cu privire la transmiterea în gestiunea instituţiilor preuniversitare a unor unităţi de transport.
 DECIZIA №4/18
Din
 
 
25 aprilie 2013
Cu privire la organizareaodihnei de vară a copiilor.
 
 DECIZIA №4/19
Din
 
 
25 aprilie 2013

 

 Cu privire la efectuarea controlului  medical al recruţilor a.n.1995-1986 şi încorporarea  în serviciul militar în termen şi cu termen redus în  primăvara anului 2013. 
 DECIZIA №4/20
Din
 
 
25 aprilie 2013
 Cu privire la modificareabugetuluiraionalpeanul 2013.
 DECIZIA №4/21
Din
 
25 aprilie 2013
Cu privire la casarea unor utilaje medicale.
 DECIZIA №4/22
Din
 
25 aprilie 2013
Cu privire la modificarea Regulamentelor IMSP din raion.
 DECIZIA №4/23
Din
 
25 aprilie 2013
Cu privire la formarea comisiei de primire-predare a bilanţului
de la bugetul local la bugetul republican.
  Informaţii, anunţuri, declaraţii.

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 13 aprilie 2013

   

1.    

Cu privire la alegerea preşedintelui raionului

2.

Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului 

 
 

 DECIZIA №3/1
Din 09 aprilie 2013

 

Cu privire la alegerea preşedintelui raionului
 DECIZIA №3/2
Din    
 
09 aprilie 2013
 
Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului.

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 9 aprilie 2013

 

  1.     Cu privire la desemnarea comisiilor consultative de specialitate. 

 

2.

Cu privire la aprobarea componenţei nominale a comisiilor consultative de specialitate din cadrul Consiliului raional 

 
 

 DECIZIA №2/1
Din 09 aprilie 2013

 

Cu privire la desemnarea comisiilor consultative de specialitate. 
 DECIZIA №2/2
Din    
  
09 aprilie 2013
 
Cu privire la abrogarea parţială a pct.1 a Deciziei nr.5/12 din 12.08.2011

„Cu privire la ridicarea mandatelor  de consilier în Consiliul raional”.

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 15 martie 2013

Raportul

Preşedintelui  raionului Ocnița privind activitatea Consiliului raional

în perioada 2012-2013

 

  1.Cu privire la activitatea Executivului raional pe parcursul anului 2012

2.

Cu privire la abrogarea parţială a pct.1 a Deciziei nr.5/12 din 12.08.2011

„Cu privire la ridicarea mandatelor  de consilier în Consiliul raional”. 

 

 
 

 DECIZIA №1/1
Din 15 martie 2013

 

Cu privire la activitatea Executivului raional pe parcursul anului 2012 
 DECIZIA №1/2
Din    
 15 martie 2013
 
Cu privire la abrogarea parţială a pct.1 a Deciziei nr.5/12 din 12.08.2011

„Cu privire la ridicarea mandatelor  de consilier în Consiliul raional”.

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN 15 martie 2013

Raportul

Preşedintelui  raionului Ocnița privind activitatea Consiliului raional

în perioada 2012-2013

 

  1.Cu privire la activitatea Executivului raional pe parcursul anului 2012

2.Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2012 şi utilizarea fondului de rezervă.

3.Сu privire la iniţierea „Festivalului Regional al cîntecului popular Tudor Negară”.

4. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Campaniei de primăvară privind salubrizarea şi amenajarea teritoriului.

5. Cu privire la aprobarea reţelei şcolare în raionul Ocniţa pentru anii de studii 2013-2014.

6.Cu privire la aprobarea indemnizaţiilor pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar.

7.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice a or.Ocniţa.

8.Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice a com.Corestăuţi.

9. Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice Clocuşna.

10.Cu privire la luarea în proprietate publică cu titlu gratis a unui autovehicol

11.Cu privire la transmiterea în gestiunea instituţiilor preuniversitare a unor unităţi de transport

12.Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor
 

13.Cu privire la delegarea unor consilieri în comisiile consultative de specialitate

14.Cu privire la efectuarea controlului  medical al recruţilor a.n.1995-1986 şi încorporarea  în serviciul militar în termen şi cu termen redus în  primăvara anului 2013

15.Cu privire la modificarea  bugetului raional pe anul 2013

16.Cu privire la casarea unor utilaje medicale
 

17.Cu privire la ridicarea mandatului de consilier în Consiliul raional Ocniţa.
 

18.Cu privire la examinarea sesizărilor nr.01b/13/16 şi nr.01b/13/17 din 15.01.2013a Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat
 

19.Cu privire la reglementarea relaţiilor de muncă cu  directorii IMSP CMF Ocniţa şi IMSP „Spitalul raional”.
 

20.Cu privire la modificarea Regulamentului IMSP – Centrul de Sănătate Otaci
 

21.Informaţii, anunţuri, declaraţii
 

 DECIZIA №1/1
Din 15 martie 2013

 

Cu privire la activitatea Executivului raional pe parcursul anului 2012 
 DECIZIA №1/2
Din    
 15 martie 2013
 
Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2012 şi utilizarea fondului de rezervă.
 DECIZIA №1/3
Din   
 15 martie 2013
Сu privire la iniţierea „Festivalului Regional al cîntecului popular Tudor Negară”.
  DECIZIA №1/4
Din   
 15 martie 2013


ANEXA №1/4
Din   
 15 martie 2013
 
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Campaniei de primăvară privind salubrizarea şi amenajarea teritoriului.
 DECIZIA №1/5
Din   
 15 martie 2013
 ANEXA №1/5
Din   
 15 martie 2013
Cu privire la aprobarea reţelei şcolare în raionul Ocniţa pentru anii de studii 2013-2014.
 DECIZIA №1/6
Din   
 15 martie 2013


 Cu privire la aprobarea indemnizaţiilor pentru funcţiile didactice de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar. 
 DECIZIA №1/7
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice a or.Ocniţa.
 DECIZIA №1/8
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice a com.Corestăuţi.
 DECIZIA №1/9
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la transmiterea în proprietate publică a unui imobil administraţiei publice Clocuşna.
 DECIZIA №1/10
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la luarea în proprietate publică cu titlu gratis a unui autovehicol
 DECIZIA №1/11
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la transmiterea în gestiunea instituţiilor preuniversitare a unor unităţi de transport
 DECIZIA №1/12
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor
 DECIZIA №1/13
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la delegarea unor consilieri în comisiile consultative de specialitate
 DECIZIA №1/14
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la efectuarea controlului  medical al recruţilor a.n.1995-1986 şi încorporarea  în serviciul militar în termen şi cu termen redus în  primăvara anului 2013
 DECIZIA №1/15
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la modificarea  bugetului raional pe anul 2013
 DECIZIA №1/16
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la casarea unor utilaje medicale
 DECIZIA №1/17
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la ridicarea mandatului de consilier în Consiliul raional Ocniţa.
 DECIZIA №1/18
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la examinarea sesizărilor nr.01b/13/16 şi nr.01b/13/17 din 15.01.2013a Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat
 DECIZIA №1/19 I
Din
 15 martie 2013

 DECIZIA №1/19 II
Din
 15 martie 2013

 Cu privire la reglementarea relaţiilor de muncă cu  directorii IMSP CMF Ocniţa şi IMSP „Spitalul raional”.
 DECIZIA №1/20
Din
 15 martie 2013
 Cu privire la modificarea Regulamentului IMSP – Centrul de Sănătate Otaci
  Informaţii, anunţuri, declaraţii.