DECIZII 2014

DECIZII 2014

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

12 decembrie 2014

   O

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 12 decembrie 2014

 • Cu privire  la aprobarea bugetului raional pe anul 2015 în prima lectură

Raportor: C. Gudima– șef Direcţie finanţe. 

 • Cu privire  la mersul execuției bugetului raional pe 9 luni ale anului 2014

Raportor: C. Gudima  șef Direcţie finanţe

 • Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2014

Raportor: C. Gudima  șef Direcţie finanţe.

 • Cu privire la casarea plantațiilor multianuale în com.  Lencăuți

Raportori:S. Bairac – vicepreședinte al raionului.

 • Cu privire la aprobarea Programului raional de transport rutier

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului

 • Cu privire la acordarea statutului de școală mică

Raportor: B. Solodchi – șef-adjunct Direcție Învățămînt

 • Cu privire  la aprobarea bugetului raional pe anul 2015 în prima lectură

Raportor:C. Gudima  șef Direcţie finanţe

 • Informații, declarații, anunțuri

 
 
 
 

 DECIZII Din12.12.2014


 

Descarcati Deciziile din 12.12.2014 in intregime.
 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

02 octombrie 2014

   O

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 2 octombrie 2014

 • Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2014

Raportor: C. Gudima– șef Direcţie finanţe. 

 • Cu privire la delegarea a 2 membri în componența Consiliului electoral de circumscripție raională

Raportor: A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 • Cu privire la luarea în proprietate a unui imobil din com. Bîrlădeni

Raportor: A. Țopa – vicepreședinte al raionului.

 • Cu privire la gradul de pregătire a economiei instituțiilor sociale și a populației către perioada rece a anului 2014-2015

Raportori:B. Sîtnic – șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri.

                Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecția Familiei

                B. Solodchi – șef-adjunct Direcție Învățămînt 

                  F. Iurcu — director IMSP „Spitalul Raional”

                  T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița

                  V. Casian – șef IMSP CS Otaci

                  A. Seinic –șef IMSP CS Frunză

                  L. Belonoșca – șef Serviciul Cultură

 • Cu privire la alimentarea elevilor din instituțiile preuniversitare din raion

Raportor: B. Solodchi – șef-adjunct Direcție Învățămînt

 • Cu privire la acordarea indemnizațiilor managerilor școlari

Raportor: B. Solodchi – șef-adjunct Direcție Învățămînt

 • Cu privire la examinarea rezultatului auditului în vederea implementării mecanismului de restituire a bunurilor persoanelor supuse represiunilor politice

Raportor:Iu. Flocea, specialist principal

 • Cu privire la casarea unor utilaje medicale

Raportor:F. Iurcu – director IMSP „Spitalul Raional”

 • Informații, declarații, anunțuri

 
 
 
 

 DECIZII Din02.10.2014


 

Descarcati Deciziile din 02.10.2014 in intregime.
  
 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

17 mai 2014

   Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din  17 mai 2014

1.Cu privire la activitatea administrației publice raionale în 2013;

      Raportor:I. Tomai – președintele raionului;

2.Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor;

      Raportor:  V.Cazacu – șef Direcţie învăţămînt;

3.Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt către noul an de studii 2014-2015

     Raportor:  V.Cazacu – șef Direcţie învăţămînt;

4.Cu privire la aprobarea măsurilor de pregătire a economiei și sferei sociale a raionului pentru activitatea în perioada  toamnă-iarnă 2014-2015;

     Raportor: B. Sîtnic– șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri

5.Cu privire la adresarea către Consiliul comunal Vălcineț despre transmiterea și primirea în proprietate a unor imobile;

     Raportor: S. Bairac – vicepreședinte al raionului;

6.Cu privire la instituirea secției de reabilitare medicală și chinetoterapie  în IMSP „Spitalul raional Ocnița”;

      Raportor: F.Iurcu – director IMSP SR Ocnița;

7.Cu pivire la participarea Consiliului raional Ocnița în proiectul FISM;

      Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție Economie;

8.Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2014;

      Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe;

9.Cu privire la rezultatele monitoringului financiar al întreprinderilor municipale și IMSP  fondate de către Consiliul raional;

      Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe;

10.Cu privire la lichidarea publicației periodice „Meridian Ocnița”;

      Raportor: Iu. Flocea — specialist principal;                                                           

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

11. Cu privire la aprobarea alocațiilor financiare întru reparația drumurilor publice locale din teritoriul administrat pe anul 2014

     Raportor: B. Sîtnic– șef Secție construcții, gospodărie comunală și drumuri.

12.Cu privire la mersul realizării programului de combatere a tuberculozei în teritoriul administrat.

     Raportor: P. Gîscă – medic șef al Centrului de Sănătate Publică Ocnița

13.Cu privire la preavizarea dlui Vladimir Baciu, redactor-șef al publicației periodice „Meridian Ocnița”, despre posibila concediere în legătură cu lichidarea ziarului

      Raportor: Iu. Flocea — specialist principal Aparatul președintelui;

14. Cu privire la implementarea Sistemului automatizat

de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”

pe drumurile publice ale raionului Ocnița

Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție Economie;

15.  Informații, anunțuri, declarații
 
 
 

  DECIZII Din17.05.2014


 

Descarcati Deciziile din 17.05.2014 in intregime.
    

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

28 februarie 2014

   Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din  28 februarie 2014

 • Cu privire la examinarea și aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și  utilizarea fondului de rezervă pe anul 2013;

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe;

 • Cu privire  la acordarea suportului financiar pentru alimentaţia copiilor din familii social – vulnerabile;

Raportor: V. Cazacu – șef Direcție Învățămînt;

 • Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului de salubrizare a teritoriului;

Raportor: S. Avcinicov – șef Inspecție Ecologică;

 • Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a. n. 1996-1987 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în primăvara anului 2014;

Raportor: O.Bobrov – șef Secție administrativ-militară Ocnița;

 • Cu privire la aprobarea cadastrului funciar la data de 01.01.2014;

Raportor: A. Carabeț — șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru;

 • Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Azilului de bătrîni din com. Calarașovca;

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

 • Cu privire la modificarea statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei ;

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecția Familiei;

 • Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Social „Locuință Protejată” și a Standardelor minime de calitate”

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

 • Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situații de risc;

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

10.  Cu privire la aprobarea Regulamentului Casei de copii de tip familial;

Raportor: Iu. Rusu- șef Direcție Asistență Socială și Prtotecție a Familiei;

11.  Cu privire la modificarea  bugetului raional pe anul 2014;

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție finanțe;

12.  Cu privire la casarea unor utilaje medicale ale IMSP CS Ocnița;

Raportor: T. Dutca- director IMSP CS Ocnița, 

13.  Cu privire la casarea unor utilaje medicale ale IMSP SR Ocnița;

Raportor: T. Iurcu —  director IMSP Spitalul Raional;

14.  Cu privire la darea în comodat a unor birouri din incinta IMSP CS Ocnița;

Raportor: S. Bairac – vicepreședinte al raionului;

15.  Cu privire la darea în locațiune a unor birouri din incinta IMSP CS Ocnița;

Raportor: S. Bairac – vicepreședinte al raionului;

16.  Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a comisiei speciale de acordare a îndemnizațiilor unice;

Raportor: C. Gudima – șef  Direcție Finanțe;

17.  Cu privire la modificarea  componenței Consiliilor Administrative ale IMSP din raion;

Raportor: A. Țopa — vicepreședinte al raionului;

18.  Cu privire la modificarea Regulamentului de funcționare a „Centrului Stomatologic Raional Ocnița” ÎM;

Raportor: Iu. Flocea– specialist principal, Aparatul președintelui;

19.  Cu privire la constituirea Consiliiului administrativ al „Centrului Stomatologic Raional Ocnița” ÎM;

Raportor: Iu. Flocea– specialist principal, Aparatul președintelui;

20.  Cu privire la atribuirea Școlii de Arte Ocnița numele „Teodor Negară”;

Raportor: L.Belonoșca – șef Serviciul Cultură

21.  Cu privire la transmiterea cu titlu gratis a unui imobil;

Raportor: S. Bairac – vicepreședinte al raionului; 

22.  Informații, anunțuri, declarații
 
 
 

  DECIZII Din28.02.2014


 

Descarcati Deciziile din 28.02.2014 in intregime.