Decizii 2017

DECIZII 2017

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

22 decembrie 2017

Ordinea de zi

a ședinței Consiliului raional

din  22 decembrie 2017

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2018 în prima lectură.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statutului de personal a unor subdiviziuni din cadrul Consiliul raional.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la autorizarea casării unor bunuri.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raion pe anul 2018.

Raportor:B. Sîtnic – șef SCGCD

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2018 în a doua lectură.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la instituirea Centrului raional al tineretului.

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul raional și Ministerul Educației, Culturii și Cercetărilor în dezvoltarea Centrului de tineret

Raportor: V. Ursan – specialist principal

 1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la Consiliul raional.

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la executarea Deciziei 3/4 din 28.04.2017 despre examinarea adresărilor parvenite pe numele Consiliului raional.

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea planului anticorupție pe anii 2018-2020

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C si D, pentru anii 2017-2021.

     Raportor: Pavel Gîsca —  medic sef CSP Ocnita

 1. Cu privire la luarea în evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2002 pe teritoriul raionului Ocniţa pe anul 2017-2018.

Raportor: O. Bobrov — şef secţie administrativ-militară Ocniţa, locotenent-colonel

 1. Cu privire la modificarea componenţei Consiliilor Administrative IMSP CS Ocnița, Otaci, Frunză, și „Spitalul Raional Ocnița”

Raportori:T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița

 1. Casian – șef IMSP CS Otaci
 2. Seinic– șef IMSP CS Frunză
 3. Guțu – director interimar IMSP SR Ocnița
 4. Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul Raional Ocnița”

Raportor:D. Guțu – director interimar IMSP SR Ocnița

 1. Cu privire la Declarația de condamnare a adoptării Legii cu privire la interzicerea așa-zisei „propagande rusești”

Raportor: Iu. Plopa – consilier raional

  decizii- 8- 2017 Descarcati  Decizii din 22.12.2017 in intregime.

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

29 septembrie 2017

Ordinea de zi

a ședinței ordinare din 29 septembrie 2017

 

 1. Cu privire la examinarea și aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe semestrul I al anului 2017

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la luarea în proprietate publică a UTA de nivelul II Ocnița a unor mijloace de transport

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la instituirea serviciului de transport copii

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal a unor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei bugetului raional pe anul 2017

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea strategiei dezvoltării social-economice a raionului pe anii 2017-2022

Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție Economie

 1. Cu privire la Declararea Utilității Publice pentru lucrările de interes comun

Raportor: B. Sîtnic – secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 1. Cu privire la luarea în gestiune drumurile publice locale de interes raional

Raportor: B. Sîtnic – secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 1. Cu privire la aprobarea îndemnizațiilor pentru funcția managerială în instituțiile de învățământ artistic extrașcolar

Raportor: L. Belonoșca – șef Secție Cultură

 1. Cu privire la aprobarea îndemnizațiilor pentru funcția managerială în instituțiile de învățământ preuniversitar

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului desfășurării concursului „Pedagogul anului”

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la aprobarea rețelei școlare

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la calificativul prejudiciului material adus bugetului raional

Raportor:Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la luarea în proprietate publică a UTA de nivelul II Ocnița a unui bun imobil din com. Bîrlădeni

Raportor: T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița

 1. Cu privire la transmiterea aparatajului medical în gestiunea ÎMSP „Spitalul Raional Ocnița”

Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție Economie

 1. Cu privire la transmiterea în proprietatea publică a APL de nivelul unu din or. Ocnița a unui bun imobil

Raportor:A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor a.n.1999-1990 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în  toamna anului 2017.

Raportor: Oleg Bobrov- şef Secţie administrativ-militară Ocniţa, locotenent colonel    

  decizii IV 2017 Descarcati  Decizii din 29.09.2017 in intregime.

ANEXA-Strategia 2017-2022

 

PROIECT

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

29 septembrie 2017

Ordinea de zi

a ședinței ordinare din 29 septembrie 2017

 1. Cu privire la examinarea și aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe semestrul I al anului 2017

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei bugetului raional pe anul 2017

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea strategiei dezvoltării social-economice a raionului pe anii 2017-2022

Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție Economie

 1. Cu privire la Declararea Utilității Publice pentru lucrările de interes comun

Raportor: B. Sîtnic – secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 1. Cu privire la luarea în gestiune drumurile publice locale de interes raional

Raportor: B. Sîtnic – secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 1. Cu privire la modificarea organigramei secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea îndemnizațiilor pentru funcția managerială în instituțiile de învățământ artistic extrașcolar

Raportor: L. Belonoșca – șef Secție Cultură

 1. Cu privire la aprobarea îndemnizațiilor pentru funcția managerială în instituțiile de învățământ preuniversitar

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului desfășurării concursului „Pedagogul anului”

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la luarea în proprietate publică a UTA de nivelul II Ocnița a unor mijloace de transport

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la instituirea serviciului de transport copii

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la aprobarea rețelei școlare

Raportor: I. Zaharco – șef Direcție Învățământ

 1. Cu privire la calificativul prejudiciului material adus bugetului raional

Raportor:Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la luarea în proprietate publică a UTA de nivelul II Ocnița a unui bun imobil din com. Bîrlădeni

Raportor: T. Dutca – șef IMSP CS Ocnița

 1. Cu privire la transmiterea aparatajului medical în gestiunea ÎMSP „Spitalul Raional Ocnița”

Raportor: D. Matveiciuc – șef Direcție Economie

 1. Cu privire la aderarea raionului Ocniţa la Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova (UCRM)

Raportor: M. Bejan — specialist Administraţia Publică

 1. Cu privire la transmiterea în proprietatea publică a APL de nivelul unu din or. Ocnița a unui bun imobil

Raportor:A. Galușca – secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor a.n.1999-1990 şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cu termen redus în toamna anului 2017.

Raportor: 1.         Oleg Bobrov- şef Secţie administrativ-militară Ocniţa, locotenent colonel    

  decizii IV 2017 Descarcati  Decizii din 29.09.2017 in intregime.

ANEXA-Strategia 2017-2022

PROIECT

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

28 aprilie 2017

  

Ordinea de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului raional

din 28 aprilie 2017

  1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2017.

         Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

  Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice pe anul 2017.

  Raportor: B. Sîtnic – șef Secție Construcție Gospodării Comunale și Drumuri

  1. Cu privire la examinarea adresărilor parvenite pe numele Consiliului raional

  Raportor:A. Țopa – vicepreședinte al raionului

  Coraportor: Iu. Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui

  1. Cu privire la acordul Consiliului raional de a primi în proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelulII Ocnița a unor bunuri

  Raportor:I. Zaharco – șef Direcție Învățămînt

 

  decizii III 2017

 
Descarcati  Decizii din 28.04.2017 in intregime.

PROIECT

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

28 aprilie 2017

  

Ordinea de zi

a ședinței extraordinare a Consiliului raional

din 28 aprilie 2017

  1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional pe anul 2017.

         Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

  Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  1. Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice pe anul 2017.

  Raportor: B. Sîtnic – șef Secție Construcție Gospodării Comunale și Drumuri

  1. Cu privire la examinarea adresărilor parvenite pe numele Consiliului raional

  Raportor:A. Țopa – vicepreședinte al raionului

  Coraportor: Iu. Flocea – specialist principal, Aparatul președintelui

  1. Cu privire la acordul Consiliului raional de a primi în proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelulII Ocnița a unor bunuri

  Raportor:I. Zaharco – șef Direcție Învățămînt

 

  decizii III 2017

 
Descarcati  Decizii din 28.04.2017 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

31   martie 2017

  

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 31 martie 2017

 1. Cu privire la prezentarea spre examinare și aprobare a contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016.

       Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei despre aprobarea bugetului pe anul 2017.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului de salubrizare din teritoriul administrat.

Raportor:V. Codreanu – șef interimar Serviciul Ecologic

 1. Cu privire la adresarea către Guvernul Republicii Moldova cu propunerea de a transmite unele bunuri imobile din proprietatea Statului în proprietatea unității administrativ teritoriale de nivelul doi Ocnița

Raportor: A. Galușca- secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor.

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la locațiunea bunurilor imobile din proprietatea APL de nivelul II

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a.n. 1999-1990 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în primăvara anului 2017.

Raportor:  O. Bobrov — şef Secţie administrativ-militare Ocniţa, locotenent-colonel

 1. Cu privire la numirea în funcție pe o perioadă determinată, stabilirea gradului și treptei de salarizare a d-nei Belonoșca Ludmila.

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP CS Otaci

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu a managerilor IMSP CS Ocnița, IMSP CS Frunză și a IMSP SR Ocnița

Raportor:A. Țopa — vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport.

Raportor:Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecțiea Familiei

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență socială comunitară

Raportor:Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecțiea Familiei

 1. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de prevenire a tuberculozei pentru anii 2016-2020

Raportor: P. Gîscă – medic-șef al Centrului de sănătate Publică Ocnița

 1. Cu privire la examinarea demersului Ministerul Educației

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la dobîndirea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil

Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil în proprietatea Statului

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la modificarea componenței Comisiei raionale de organizare a transportului auto suburban de călători și bagaje și aprobarea Regulamentului de activitate a acestuia

Raportor: A.Crucichvici — vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea demisiei dlui I. Melnic, sef direcție Direcția Agricultură, alimentare și privatizare

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la cuantumul premiilor unice acordate persoanelor cu funcții de demnitate publică din Consiliul raional Ocnița

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 

 

  decizii II 2017

 
Descarcati  Decizii din 31.03.2017 in intregime.

PROIECT

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

31   martie 2017

  

Ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului raional

din 31 martie 2017

 1. Cu privire la prezentarea spre examinare și aprobare a contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016.

       Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei despre aprobarea bugetului pe anul 2017.

Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului de salubrizare din teritoriul administrat.

Raportor:V. Codreanu – șef interimar Serviciul Ecologic

 1. Cu privire la transmiterea în proprietatea publică a APL de nivelul unu din or. Ocnița a unui bun imobil

Raportor: A. Galușca- secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la adresarea către Guvernul Republicii Moldova cu propunerea de a transmite unui bun imobil din proprietatea Statului în proprietatea unității administrativ teritoriale de nivelul doi Ocnița

Raportor: A. Galușca- secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor.

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la aprobarea planului de implementare a acțiunilor de eficientizare a sistemului de învățămînt general raional pe anii 2017-2020

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la locațiunea bunurilor imobile din proprietatea APL de nivelul II

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților a.n. 1999-1990 și încorporarea în serviciul militar în termen și cu termen redus în primăvara anului 2017.

Raportor:  O. Bobrov — şef Secţie administrativ-militare Ocniţa, locotenent-colonel

 1. Cu privire la numirea în funcție pe o perioadă determinată, stabilirea gradului și treptei de salarizare a d-nei Belonoșca Ludmila.

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la numirea în funcție de șef al IMSP CS Otaci

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 1. Cu privire la stabilirea suplimentului la salariu a managerilor IMSP CS Ocnița, IMSP CS Frunză și a IMSP SR Ocnița

Raportor:A. Țopa — vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport.

Raportor:Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecțiea Familiei

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență socială comunitară

Raportor:Iu. Rusu – șef Direcție Asistență Socială și Protecțiea Familiei

 1. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de prevenire a tuberculozei pentru anii 2016-2020

Raportor: P. Gîscă – medic-șef al Centrului de sănătate Publică Ocnița

 1. Cu privire la examinarea demersului Ministerul Educației

Raportor:I. Zaharco- șef Direcție Învățămînt

 1. Cu privire la dobîndirea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil

Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil în proprietatea Statului

Raportor: Iu. Flocea – specialist principal

 1. Cu privire la modificarea componenței Comisiei raionale de organizare a transportului auto suburban de călători și bagaje și aprobarea Regulamentului de activitate a acestuia

Raportor: A.Crucichvici — vicepreședinte al raionului

 1. Cu privire la aprobarea demisiei dlui I. Melnic, sef direcție Direcția Agricultură, alimentare și privatizare

Raportor: T. Cataraga – specialist principal

 

  decizii II 2017

 
Descarcati  Decizii din 31.03.2017 in intregime.

ŞEDINŢA CONSILIULUI RAIONAL DIN

  27 ianuarie 2017

  

Ordinea de zi

a ședinței (extraordinare) a Consiliului raional

din 27.01.2017

 

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiaredin fondul de rezervă

       Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea
  bugetului raional pe anul 2017

        Raportor: C. Gudima – șef Direcție Finanțe

  decizii I 2017

 
Descarcati  Decizii din 27.01.2017 in intregime.