Depunerea dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de specialist superior în Secția economie din cadrul Direcției economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru se prelungește pînă la data de 22 septembrie 2021

A V I Z

        În baza procesului-verbal nr.1 din 20 septembrie 2021 al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice, Vă aducem la cunoștință că, depunerea dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de specialist superior în Secția economie din cadrul Direcției economie, agricultură, turism, relații funciare și cadastru se prelungește pînă la data de 22 septembrie 2021.

About rciumac